Samenwerken aan energiesysteem van de toekomst

Er is file op het elektriciteitsnetwerk. Samen met de netbeheerders maakten we een plan van aanpak om dit op te lossen: GEIS.
Samenwerken aan energiesysteem van de toekomst
Gepubliceerd op: 8-juli-2022

File oplossen

Het elektriciteitsnetwerk verandert al jaren, er komen meer energiebronnen bij. We schakelen af van het gas, waardoor de vraag naar elektriciteit stijgt. Alle elektriciteit die nodig is én opgewekt wordt, moet naar huizen en bedrijven toe over het huidige elektriciteitsnetwerk, de bekende hoogspanningskabels van TenneT en de kabels van Liander. Het transport loopt echter vast: er ontstaat file op het netwerk. Dat moeten we oplossen. De provincies namen de taak op zich om samen met netbeheerders en de energieregio's de oplossing hiervoor te vinden. De aanpak Gelderse energie-infrastructuur (GEIS) is nu vastgesteld.

Het systeem verandert

Het systeem verandert

De energietransitie gaat over meer dan windturbines en zonnevelden. Het hele systeem verandert. Daar is letterlijk ruimte voor nodig. En die is schaars. We moeten dus slim daarmee omgaan, keuzes maken en het gezamenlijk aanpakken.

Jan van der Meer

Gedeputeerde Gelderland

Energiesysteem van de toekomst

GEIS gaat over de huidige problemen met het netwerk en over de toekomst. Er zijn problemen met aansluiting van bedrijven en met de teruglevering op diverse plekken in Gelderland. Daarom moeten we beter plannen en afspraken maken over wie we het eerst aansluiten en wie later. Is een ziekenhuis bijvoorbeeld belangrijker dan een bedrijventerrein? Er komen steeds meer woningen. Dan is het belangrijk om ook vooraf na te denken over hoe de energievoorziening er voor deze woningen uit moet komen te zien.

Plan van aanpak

Het plan van aanpak GEIS is erop gericht de knelpunten voor de energie-infrastructuur nu en in de toekomst aan te pakken. Het plan van aanpak beschrijft wat partijen gaan doen en hoe ze samenwerken. In 2022 zoeken de partijen uit wat de lopende knelpunten in de energie-infrastructuur zijn. We onderzoeken hoe we bij lopende projecten kunnen helpen om deze te versnellen. Bijvoorbeeld met vergunningverlening. Samenwerking staat voorop. Daarnaast kunnen we gebruik maken van onze bevoegdheden om impasses te doorbreken. Bijvoorbeeld door bepaalde ontwikkelingen prioriteit te geven boven andere, of een actieve rol te pakken bij de ruimtelijke procedures voor de energie-infrastructuur van provinciaal belang (bijvoorbeeld nieuwe onderstations). Verder beschrijft het plan van aanpak de structuur en wie erbij betrokken wordt.

Energievisie

Om beter te kunnen sturen en zo nodig keuzes te kunnen maken is er een duidelijk kader nodig. Daarom wordt er een energievisie opgesteld. Hoe die eruit gaat zien, is nu nog niet bekend. Een energievisie is relatief nieuw. Het idee is dat hierdoor ontwikkelingen in Gelderland, zoals woningbouw en bedrijven, in de toekomst goed samenvallen met het Gelders energiesysteem.

Rijk nodig voor nieuwe regels

Eraan bijdragen dat ontwikkelingen zoals woningbouw en bedrijven goed samenvallen met wat kan of nodig is voor het energiesysteem, is een nieuwe taak voor de provincies. Daarom kijken zij nadrukkelijk naar het Rijk voor (financiële) ondersteuning. Daarnaast is er nieuwe wetgeving nodig. Nu moeten de netbeheerders aansluiten op basis van het principe: wie het eerst komt is het eerst aan de beurt. Daardoor is het nu maar beperkt mogelijk om te bepalen dat een ziekenhuis eerder aangesloten wordt dan een bedrijf.