Samen maken we het verkeer veiliger

Voor het verbeteren van de verkeersveiligheid werken we samen met partners en nemen we maatregelen op en rond onze wegen en fietspaden. Ook ondersteunen we gemeenten bij het nemen van maatregelen en werken we met campagnes en educatie aan verkeersveiliger gedrag.
Samen maken we het verkeer veiliger
Gepubliceerd op: 18-juli-2022

Risico’s aanpakken

Bij groot onderhoud aan onze wegen onderzoeken we waar verkeersveiligheidsknelpunten zijn. Dit doen we door onder meer te kijken naar ongevallencijfers uit het verleden en hoe we de kans op een ongeval kunnen voorkomen. Voor dat laatste gebruiken we verschillende gegevens. Zoals data:

  • over de omgeving van de weg;
  • van verzekeraars;
  • van weggebruikers;
  • van gereden snelheden;
  • over drukte op de weg.

We kijken dus breder dan alleen naar de inrichting van het wegvak. Met die data hebben we een verkeersmodel gemaakt, waarmee we in beeld brengen op welke locaties het risico op ongevallen hoog is. Zowel op provinciale als op gemeentelijke wegen in Gelderland.

Heb oog voor elkaar

Door deze maatregelen zetten we stappen voor een verkeersveiliger Gelderland. Maar er is meer nodig om het aantal verkeersslachtoffers af te laten nemen. Het vraagt van iedereen om goed op te letten, want een ongeluk zit in een klein hoekje. Heb oog voor elkaar, laat je niet afleiden en houdt je aan de verkeersregels, want die zijn er niet voor niets. Zo maken we samen het verkeer veiliger.

Helga Witjes

Gedeputeerde mobiliteit

Samen en integraal

Deze informatie gebruiken we om onze eigen aanpak voor de provinciale wegtrajecten te prioriteren. En Gelderse gemeenten hebben de informatie over de risico’s op hun gemeentelijke wegen. Want verkeersveiligheid vraagt om samenwerken. Samenwerking met gemeenten, politie, Openbaar Ministerie en andere organisaties die betrokken zijn bij verkeersveiligheid, zoals Veilig Verkeer Nederland (VVN). Maar we betrekken ook bijvoorbeeld scholen en omwonenden bij onze plannen voor onze wegen. Voor de komende tijd kijken we samen hoe we meldingen over verkeersveiligheid kunnen verbeteren. Ook werken we als provincie aan beleidsregels voor afwijkende snelheden op onze wegen en voor fietsoversteken. Daarbij kijken we naar de effecten op verkeersveiligheid, openbaar vervoer, hulpdiensten en langzaam verkeer.

Links