Ruimte voor collectieve wooninitiatieven

Op vrijdag 22 april staat om 10.15 uur de koffie klaar in Cultureel Centrum Theothorne in Dieren. Het is de eerste bijeenkomst van een reeks waarin collectief wonen centraal staat.
Ruimte voor collectieve wooninitiatieven
Gepubliceerd op: 25-april-2022

Collectieve wooninitiatieven zorgen voor saamhorigheid, betaalbaar wonen en een duurzame woon- en leefomgeving. Een interessante ochtend voor de aanwezige gemeenten, want zij kunnen hierin een grote rol spelen. 

Provincie Gelderland stimuleert collectieve wooninitiatieven al jaren met een subsidieregeling, de challenge Mijn huis staat in Gelderland én dit soort kennisbijeenkomsten om van elkaar te leren en elkaar te inspireren. En dat is belangrijk, vooral voor gemeenten. Initiatiefnemers zijn namelijk steeds meer aangewezen op gemeenten om hun ideeën te kunnen waarmaken, want zij hebben de mogelijkheden in handen om locaties vrij te spelen.

Inspirerende voorbeelden

Een van de vier inspirerende presentaties wordt gehouden door Liezelotte Nagtegaal, initiatiefneemster van Ruimte voor collectief wonen. Liezelotte woont sinds de eerste lockdown in een tiny house, met haar man en twee kinderen. Ze vertelt: “We missen ons huis in Leusden niet. Het hebben van minder spullen, de connectie met onze buren en het buitenleven geven ons veel meer voldoening.” Liezelotte merkte dat de behoefte aan anders wonen groot is in Nederland, maar dat het voor initiatiefnemers moeilijk is om grond te vinden. Ze legt uit: “Gemeenten hebben moeite hierop in te spelen. Een groep van tien particulieren vraagt - vanuit de gemeente - om maatwerk en dat kost veel tijd. Hierdoor gaan grote bouwprojecten vaak voor. In wet- en regelgeving is veel mogelijk. Het zou fijn zijn als gemeenten onderling kennis delen en zo meer bewustzijn creëren.”

Rol voor woningcorporaties

Ook de woningcorporaties kunnen hun steentje bijdragen aan dit soort betaalbare initiatieven. Bernard Smits, directeur van de Woningbouwvereniging Gelderland (WBVG) is ervan overtuigd dat de collectieve woonvorm een enorme maatschappelijke meerwaarde biedt. Hij licht toe: "Het voorkomt eenzaamheid, is betaalbaar en duurzaam. Dit zijn thema’s waar woningcorporaties zich voor willen inzetten, om ook mensen met lage inkomens kwalitatief goed te laten wonen.” Bernard zet zich maximaal in om het wonen in collectieve woonvormen toegankelijker te maken. Omdat hij denkt dat kennisdeling daarin een grote rol speelt, organiseert hij samen met het landelijk platform ZorgSaamWonen de volgende bijeenkomst op 23 juni. 

Lees hier meer over de projecten waar vanuit de gemeente Nijmegen, Wijchen en Ede presentaties gehouden werden. Van tenders voor collectieve wooninitiatieven, een aanpak voor collectief particulier opdrachtgeverschap in kleine kernen, tot een pilot rondom erfdelen.

Een kijkje achter de schermen

Aansluitend op de presentaties bezoeken de aanwezigen de nabijgelegen locatie van de challenge Mijn huis staat in Gelderland. Woongroep De Huisdieren, finalisten van de challenge, geven daar een kijkje achter de schermen. Zij bouwen een voormalige kleuterschool – een monumentaal pand - om tot een woongroep voor 6 huisgenoten. Door te werken met tweedehands materiaal, voorzieningen te delen en het verbruik te monitoren, is de woning energieneutraal. Ook zorgt de woongroep voor meer sociale verbinding in de buurt. Zo draagt het bij de leefbaarheid van de wijk. 

Ook aan de slag met collectief wonen?

We horen graag hoe u aan de slag gaat met collectief wonen. Om u en andere gemeenten te helpen, werken we namelijk aan een nieuwe handreiking Collectief wonen. Met daarin voorbeelden, tips en informatie. 

Als er een locatie is voor een initiatief, kunnen we elkaar helpen met de kennis die we hebben en met bijvoorbeeld Gelderse subsidies uit het Actieplan wonen. Meer informatie vindt u op de pagina over Collectieve Wooninitiatieven. Of neem contact met ons op