Recreatiezoneringsplan vastgesteld

Op 17 mei 2022 stelden Gedeputeerde Staten het Recreatiezoneringsplan Veluwe vast. Hieraan vooraf ging een uitgebreid gebiedsproces en een zienswijzeprocedure.
Recreatiezoneringsplan vastgesteld
Gepubliceerd op: 17-mei-2022

Met de constructieve input van bewoners, gebruikers en ondernemers op de Veluwe ligt er nu een recreatiezoneringsplan dat moet zorgen voor een goede balans tussen natuur en recreatie. 

Het Recreatiezoneringsplan is een eerste, maar belangrijke, stap om de komende jaren richting te geven aan het recreatief gebruik van de Veluwe. 

Links en downloads