Provincie zet in op verduurzamen goederenvervoer

Met de perspectiefnota 2022 hebben Provinciale Staten geld beschikbaar gesteld voor het verduurzamen van goederenvervoer in Gelderland. Voor goederenvervoer liggen er goede mogelijkheden om het CO2 gebruik te verminderen. De provincie wil 55% minder CO2 ten opzicht van 2019.
Provincie zet in op verduurzamen goederenvervoer
Gepubliceerd op: 12-juli-2022

In 2020 is de visie voor een bereikbaar Gelderland vastgesteld. Door reizigers en bedrijven te verleiden de slimste en schoonste keuze voor vervoer te maken blijft Gelderland bereikbaar. Dat geldt zeker ook voor het goederenvervoer. Provinciale Staten stelt nu € 2,3 miljoen beschikbaar voor het verduurzamen van het goederenvervoer in Gelderland.

Ondernemers

De provincie ondersteunt ondernemers bij de transitie in het goederenvervoer. Zo adviseren Modal shift adviseurs bedrijven bij het verschuiven van vervoer over weg naar vervoer over water en spoor. Want vervoer over water en spoor is schoner en leidt tot minder files op de weg. 

De provincie werkt ook aan een dekkend netwerk van duurzame tankstations voor het goederenvervoer. Ze helpt ondernemers met het uitrollen van clean energy hubs (duurzame tank- en bunkerstations voor goederenvervoer). En zijn er subsidies om het wagenpark te verduurzamen. Ook komt er een subsidies voor onderzoek naar mogelijkheden voor bedrijven om hun eigen groene stroom  op te wekken, waarmee zij hun duurzame voertuigen kunnen laten rijden.

Ook met vrachtwagens op LNG en CNG valt de komende jaren nog CO2 winst te behalen. De provincie geeft daarom een vervolg aan de bestaande subsidieregeling voor het aanschaffen van deze vrachtwagens. 

Logistiek makelaar

Naast deze maatregelen legt de provincie een zwaar accent op bewustwording en advies van bedrijven  door het inzetten van logistiek makelaars. Zij inspireren, enthousiasmeren en stimuleren bedrijven om slim en schoon met logistieke vracht om te gaan door minder kilometers én schoner te rijden.

Samenwerking in topcorridors Oost en Zuid-Oost

Daarnaast werkt de provincie samen met het Rijk, havenbedrijf Rotterdam, de provincies Noord-Brabant, Zuid-Holland en Limburg en topsector logistiek aan de verduurzaming en het digitaliseren van de topcorridors Oost en Zuid Oost. Daarbij richt provincie Gelderland zich op het agenderen van knelpunten in de energietransitie van het goederenvervoer bij het Rijk. Vooral bij signalen van het bedrijfsleven dat onderdelen van het beleid niet passen of niet goed uitwerken in de mogelijkheden om te verduurzamen.

Slim

Veel ondernemers zijn voor hun bedrijf afhankelijk van de aan- en afvoer van onderdelen, producten, grondstoffen en halffabrikaten. Juist in deze tijden van stijgende brandstofprijzen is het voor ondernemers slim om te investeren in duurzaam goederenvervoer. Want daarmee werken ze niet alleen aan een schoner alternatief, maar besparen ze ook kosten.

Helga Witjes

Gedeputeerde provincie Gelderland