Provincie stelt beroep in tegen intrekken omgevingsvergunning

In januari 2022 heeft Provincie Gelderland een omgevingsvergunning aangevraagd bij de gemeente Overbetuwe voor het realiseren van een tijdelijk projectkantoor aan de Reethsestraat 21. In april 2022 heeft de gemeente deze vergunning verleend.
Vrouwe Justitia.jpg
Gepubliceerd op: 22-maart-2023

Tegen de verleende vergunning is een bezwaar ingediend. Onlangs besloot het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Overbetuwe daarom die eerder verleende omgevingsvergunning alsnog in te trekken. Gedeputeerde Staten van de provincie hebben daarop besloten om tegen dit besluit beroep in te stellen bij de rechtbank.

Dit is een bericht van Provincie Gelderland en gemeente Overbetuwe