Provincie pakt leegstand in binnensteden aan

Steeds meer winkels in binnensteden en dorpskernen staan leeg. We helpen gemeenten om leegstaande centrumgebieden te veranderen in aantrekkelijke en levendige plekken waar wonen, winkelen en werken samenkomen.
Provincie pakt leegstand in binnensteden aan
Gepubliceerd op: 13-september-2022

We willen ons hier blijvend voor inzetten en stellen € 850.000 extra beschikbaar voor de verandering van centrumgebieden.

Gedeputeerde Peter Kerris: “In veel binnensteden en dorpskernen is de leegstand verdubbeld. Als we niets doen, veranderen onze binnensteden in spooksteden. Samen met gemeenten, ondernemers en vastgoedeigenaren pakken we de leegstand aan en brengen we onze centrumgebieden weer tot leven!”

Wonen, winkelen, werken

De winkelleegstand in de centrumgebieden is hoog en neemt snel toe. De COVID-19-pandemie heeft dit in een stroomversnelling gebracht. Door wonen, winkelen, werken, horeca en cultuur met elkaar te combineren kunnen we centrumgebieden veranderen van een ‘place to buy’ in een ‘place to live’. Dit is een lang proces waar we ons blijvend voor willen inzetten.

Verandering De Veentjes

Centrumgebieden omvormen is vaak een complex proces waar specialistische kennis voor nodig is. Als onderdeel van het COVID-19-steunpakket hebben we al 26 gemeenten geholpen bij het opstellen van een visie, het maken van een plan van aanpak en het opleiden van centrummanagers. Een voorbeeld van deze aanpak is de verandering van De Veentjes in Doetinchem van een winkelgebied met veel leegstand in een aantrekkelijk woon- en werkgebied.

SteenGoed Benutten

We blijven gemeenten de komende 2 jaar ondersteunen door het programma SteenGoed Benutten uit te breiden voor centrumgebieden. We zetten hier € 850.000 voor in. Gemeenten kunnen tot eind 2023 subsidie aanvragen voor het maken en uitvoeren van plannen en het inhuren van deskundigen. Kerris: “Zo brengen we onze binnensteden weer tot leven en maken we ze klaar voor de toekomst.”

SteenGoed Benutten – De Veentjes Doetinchem

SteenGoed Benutten – De Veentjes Doetinchem transcriptie

Beeld van bewoner Henk Garritsen die door wijk loopt. Henk Garritsen Het werd eigenlijk steeds meer een buurt waar je niet meer zou willen wonen en dat was echt verloedering, leegstand van winkels, overlast van bepaalde personen. In beeld komen lege winkelpanden voorbij. Ingrid Lambrechts, in beeld in winkelstaat Veentjes. Toen ik in 2014 wethouder werd en de stad doorliep, de eerste twee keren was ik nog nooit op de Veentjes geweest. En hoe komt dat? En ja, het was een voormalig winkelgebied met heel veel leegstaande winkels, dus daardoor absoluut niet aantrekkelijk. Henk Garritsen Dat is echt gewoon niet prettig. Ingrid Lambrechts We zijn met de bewoners in het gebied en ondernemers aan de praat gegaan. En we hebben gezegd van wat gaan we hier nou weer doen? Bob Custers Toen ik aan het project begon, hield ik mijn hart vast omdat we met zoveel partijen aan tafel zaten en of het voor mekaar zou komen om dan ook een echt een project te krijgen. Maar er was hier een combinatie van factoren die dit ook in een versnelling bracht. En we hebben in een aantal sessies. Je zou het de rondetafels sessies kunnen noemen met allerlei partijen in het gebied hebben we gebrainstormd, schetsen gemaakt, tekeningen gemaakt en ik denk dat dat wel de grote succesfactor is geweest voor dit project. Terwijl Bob praat zien we tekeningen van de woningen in de Veentjes. Durk Bakker, Durk is bewoner en staat voor zijn huis. Eerst was het een fitnesscentrum, de woning. Nou met dat gevoel daarbij dat je het hier tegen de staatspark aanzit te kijken. Geef mij toch een gevoel van rust. Bob Custers, in de woning van Durk. Wat hier een enorme kwaliteit geeft is de hoogte van de ruimte. En dat is een groot voordeel van het verbouwen van winkels. Winkelruimtes zijn eigenlijk altijd hoog. Peter Kerris, staat buiten in een stadspark De woningnood in Gelderland is groot, maar tegelijkertijd zien we ook leegstand ontstaan in winkelcentra en het biedt ook tegelijkertijd een kans voor minder leegstand en meer woningen. Zoals op de Veentjes in Doetinchem, waar we vanuit het programma Steengoed Benutten van de provincie Gelderland eraan hebben gewerkt om hier woningen te brengen in plaats van leegstand. Samen pakken we de leegstand aan en zorgen we voor betaalbare woningen in het centrum van Doetinchem. Henk Garritsen Hoe we het vinden, dat is natuurlijk eigenlijk een open deur. Het is gewoon fantastisch geworden en we zijn heel erg trots op het resultaat. Ingrid Lambrechts Dit is een van de projecten waarvan ik zeg van ja, weet je dat we dit met elkaar hebben kunnen doen. Er zijn zoveel partijen bij betrokken geweest hé. En als de inwoners de ondernemers, niet te vergeten de eigenaar van de plinten, de provincie die het mede mogelijk heeft gemaakt deze prachtige buitenruimte hebben kunnen inrichten in harmonie met de woningen. En dan vergeet ik nog heel veel partijen. Dat het met elkaar gelukt is in een toch wel langdurig proces. Om die puzzel te leggen en dan hier bij een trotse bewoner op zoek te kunnen gaan. En dat maakt het hier een heel trotse wethouders binnenstad en wonen staat. Henk Garritsen Ja, het gebied is zo vreselijk mooi geworden. Je kunt niet iets specifieks aanwijzen dat je zegt van dat is helemaal geweldig. Het is het hele gebied.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie op onze pagina over de subsidie SteenGoed Benutten – Procesondersteuning.