Provincie helpt eigenaren met verduurzamen van maatschappelijk vastgoed

We helpen eigenaren van klein maatschappelijk vastgoed met verduurzamen. Klein maatschappelijk vastgoed zijn gebouwen van bijvoorbeeld zorginstellingen, buurthuizen, scholen en culturele ANBI’s.
Provincie helpt eigenaren met verduurzamen van maatschappelijk vastgoed
Gepubliceerd op: 29-maart-2022

Op maandag 28 maart 2022 bedankte gedeputeerde Jan van der Meer de eerste groep deelnemers voor hun bijdrage aan de klimaatdoelen.

Eerste groep gebouweigenaren bedankt

In 2050 is Gelderland klimaatneutraal. Om de klimaatdoelen te halen, moeten we allemaal aan de slag. De provincie, inwoners, maar ook gebouweigenaren. Om de eerste groep gebouweigenaren te bedanken voor hun bijdrage aan de klimaatopgave en hen nog meer te inspireren, organiseerden we maandag 28 maart 2022 een feestelijke bijeenkomst. Onder toeziend oog van gedeputeerde Jan van der Meer spraken zij het plan uit om met hulp van de duurzaamheidscoaches aan de slag te gaan met verduurzamen. 

Ondersteuning en begeleiding bij verduurzaming

Om de verduurzaming van maatschappelijk vastgoed te versnellen, bieden we eigenaren de mogelijkheid om een duurzaamheidscoach in te schakelen. De coaches helpen de eigenaren om inzicht te krijgen in welke stappen ze kunnen zetten en om de juiste bedrijven te vinden die het werk kunnen doen. Inmiddels doen zo’n 35 eigenaren mee. Zij gaan samen met de coaches aan de slag om hun gebouwen duurzamer te maken. We kunnen de komende jaren zo’n 100 eigenaren helpen. 

Landelijke uitdaging, regionale aanpak

Voor eigenaren van maatschappelijk vastgoed kan verduurzamen van gebouwen soms een uitdaging zijn. Het ontbreekt bijvoorbeeld aan kennis en/of mankracht. Het ministerie van Buitenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) stelt geld beschikbaar waarmee wij hulp kunnen bieden. We maakten zelf ook budget beschikbaar om een aantal eigenaren die net buiten de doelgroep van het Rijk vielen toch te kunnen helpen. Kijk voor meer informatie op de webpagina over het programma voor klein maatschappelijk vastgoed