Provincie Gelderland maakt werk van eiwit van eigen bodem

Lupine, veldbonen en Nederquinoa bevatten veel eiwit en passen in het doel om meer plantaardig en minder dierlijk eiwit te eten. De gewassen kunnen prima in Nederland worden verbouwd. Daarom doet provincie Gelderland mee aan de Green Deal Eiwitrijke Gewassen.
Provincie Gelderland maakt werk van eiwit van eigen bodem
Gepubliceerd op: 6-juli-2022

Lupine, veldbonen en Nederquinoa bevatten veel eiwit en passen in het doel om meer plantaardig en minder dierlijk eiwit te eten. De gewassen kunnen prima in Nederland worden verbouwd. Dat maakt ons minder afhankelijk van soja uit het buitenland. En de vlinderbloemige planten kunnen stikstof omzetten in voedingsstoffen voor zichzelf. Daarom doen we mee aan de Green Deal Eiwitrijke Gewassen.

Innovatie

We vinden innovatie in de teelt en verwerking van eiwitrijke grondstoffen van eigen bodem belangrijk.

zegt Helga Witjes, gedeputeerde Economie en Innovatie. 
“We moeten immers efficiënter omgaan met onze grondstoffen. De eiwittransitie draagt bij aan een duurzamer voedselsysteem en minder uitstoot van CO2. Vlinderbloemigen binden stikstof en dragen dus bij aan het verminderen van de stikstofproblematiek. En voor agrariërs kan het verbouwen van lupine, veldbonen of Nederquinoa een aantrekkelijke manier zijn om hun brood mee te verdienen.”’

Meer Nederlandse eiwitgewassen

In de deal spreken het Rijk en ruim 50 andere partijen met elkaar af de teelt, verwerking en consumptie van Nederlandse eiwitgewassen te bevorderen. De Green Deal komt voort uit de Nationale Eiwitstrategie. Die zet in op de teelt van eiwitrijke gewassen voor menselijke consumptie, het ontwikkelen van alternatieve eiwitten voor mensen en dieren, meer gebruik van insecten, gebruik van reststromen, en meer consumptie van plantaardige eiwitten en minder van dierlijke. 

Een mooie ontwikkeling

Een mooie ontwikkeling

Omdat we efficiënter moeten omgaan met onze grondstoffen, is innovatie in de teelt en verwerking van eiwitrijke grondstoffen van eigen bodem een mooie ontwikkeling.

Helga Witjes

gedeputeerde Economie en Innovatie

Platform

De Green Deal Eiwitrijke Gewassen maakt gebruik van de kennis in The Protein Cluster. Dit is een initiatief van provincies Gelderland en Overijssel, Foodvalley NL en Oost NL. Het is wereldwijd het 1e platform voor leveranciers van ingrediënten en voedselproducenten.

Green Deal past bij onze doelen

De Green Deal past bij belangrijke ambities uit de Omgevingsvisie en ons coalitieakkoord en heeft een looptijd van 3 jaar. De partijen ondertekenen het convenant op 14 juli 2022.