Provincie: geen woningbouwplannen in Stroe

Er zijn geen plannen voor grootschalige woningbouw in Stroe. Dat zeggen Gedeputeerde Staten van Gelderland in reactie op de berichtgeving over het ruimtelijk perspectief van Vallei-Oost. De kaart met ontwikkelingsrichtingen voor de regio wordt ingetrokken.
Provincie: geen woningbouwplannen in Stroe
Gepubliceerd op: 24-juni-2022

De provincie heeft van de Minister de taak gekregen om de verschillende ruimtelijke opgaven voor wonen, natuur, energie, landbouw en economie opnieuw in kaart te brengen. De druk op de ruimte in Gelderland is groot. 

Ruimtelijke inrichting

In de Gelderse Vallei komen veel ruimtelijke vraagstukken samen. De provincie bracht verschillende ontwikkelingsrichtingen in kaart. Wat zijn de kansen voor woningbouw, natuurinclusieve landbouw en natuurontwikkeling? Kunnen we opgaven met elkaar combineren? De scenario’s zijn geen plannen, maar een vertrekpunt voor het gesprek over de toekomstige inrichting van de regio. 

Geen plannen

Met het scenario voor wonen willen we verkennen welke kansen er zijn als we een deel van de verstedelijkingsopgave zouden moeten verplaatsen naar een ander gebied. Dit zijn geen concrete plannen, maar een denkrichting voor de toekomst.

Kaart weer ingetrokken

De timing en de wijze waarop de scenario’s naar buiten zijn is gebracht is zeer ongelukkig. Het laatste dat we willen is voor nog meer onrust zorgen in het gebied. Dat hebben we niet goed gedaan. 

Gedeputeerde Staten trekken de kaart met de scenario’s in. We zien dit niet meer als goede basis voor het gesprek met de regio en we gaan hiermee opnieuw aan het werk. We zullen de regio hier nadrukkelijk bij betrekken.