Provinciale Staten starten politieke jaar met complexe keuzes

Het Gelders politieke jaar is op 7 september 2022 geopend in Fort Vuren. Statenleden bogen zich samen over de complexiteit van de Gelderse gebiedsagenda’s en in het bijzonder die van de FruitDelta Rivierenland. Hoe zorgen we voor een economisch krachtige en duurzame regio, waar het ook goed wonen is?
Provinciale Staten starten politieke jaar met complexe keuzes
Gepubliceerd op: 8-september-2022
John Berends

De laatste etappe voor de verkiezingen

Het is de laatste etappe voor de verkiezingen in maart, met nog een aantal grote opgaven voor de boeg. Zowel op ruimtelijk als financieel gebied. Dit najaar nemen Provinciale Staten namelijk een besluit over de verduurzaming van de provinciale begroting voor de komende jaren. 

Commisaris van de Koning John Berends

Provincie Gelderland

De commissaris van de Koning, John Berends, moedigde de Statenleden in zijn openingswoord aan om ook bij deze keuzes de verbinding met de samenleving te blijven zoeken.

Gaan voor de beste inrichting van Gelderland

Als de provincie aan alle opgaven wil voldoen, is er ruimte tekort. Provinciale Staten moeten dus keuzes maken over de inrichting van Gelderland. En dat is soms net een puzzel. Hoe kunnen we op een slimme manier zoveel mogelijk wensen op het gebied van wonen, werken, natuur en recreëren mogelijk  maken? Statenleden nemen deze besluiten vanuit hun rol als volksvertegenwoordiger. 

Over Provinciale Staten

In Gelderland wonen ruim 2 miljoen mensen. Ieder heeft een idee over zijn of haar woonomgeving. De 55 leden van Provinciale Staten vertegenwoordigen hen allemaal. Provinciale Staten hebben samen één doel: een gezond, veilig, schoon en welvarend Gelderland voor haar inwoners. Om dat te bereiken maken ze plannen voor de inrichting van de provincie en controleren ze de uitvoering ervan. Samen gaan Provinciale Staten voor Gelderland.