Provinciaal luchthavenbesluit Teuge in werking

De Inspectie Leefomgeving en Transport heeft de Verklaring Veilige Gebruik Luchtruim (VVGL) afgegeven. Dat betekent dat het provinciaal Luchthavenbesluit Teuge nu geldt.
Gepubliceerd op: 22-mei-2023

Nieuwe zienswijzeperiode 

Op 8 juni 2022 stelden Provinciale Staten het provinciaal Luchthavenbesluit Teuge vast. Dit besluit beperkt de hinder voor de omgeving en geeft luchthaven Teuge mogelijkheden om zich verder te ontwikkelen. Op verzoek van de inspectie passen we een hoogtebeperkingenkaart uit de bijlage van het Luchthavenbesluit Teuge aan conform de Wet luchtvaart. Gedeputeerde Staten bereiden hiervoor een wijziging van het provinciaal Luchthavenbesluit Teuge voor met een zienswijzeperiode. Dan kan iedereen op hierop reageren. Naar verwachting vraagt het aanpassen ongeveer 6 maanden. In de tussentijd geldt het vastgestelde Luchthavenbesluit.

Technische aanpassing 

De kaart die we gaan aanpassen, stelt regels aan de maximale hoogte van toekomstige bouwwerken volgens de landelijke Wet luchtvaart. De Inspectie Leefomgeving en Transport vraagt deze hoogtebeperkingen op de kaart uit te breiden richting Bathmen en boven Apeldoorn. In die gebieden gelden beperkingen voor (nieuwe) bouwwerken. Daarnaast gaat het om hoogtewijzigingen in de directe omgeving van Luchthaven Teuge. Gemeenten moeten deze bouwhoogtebeperkingen doorvoeren in hun omgevingsplannen of bestemmingsplannen.