Praktijklab voor mbo-studenten in Rivierenland

Het Praktijklab in Tiel stoomt ROC Rivor mbo’ers klaar voor de arbeidsmarkt van morgen. Met steun van provincie Gelderland werken mbo-studenten hier samen met mkb-ondernemers aan praktijkopdrachten. Op vrijdag 20 mei brengt gedeputeerde Peter Kerris een werkbezoek.
Praktijklab voor mbo-studenten in Rivierenland
Gepubliceerd op: 19-mei-2022

Leren doe je niet alleen op school, maar ook in de praktijk. In het Praktijklab werken studenten en ondernemers samen aan echte projecten uit het bedrijfsleven. Hierdoor leren ze al vroeg de ‘skills’ die nodig zijn op de arbeidsmarkt van morgen.

Gedeputeerde Peter Kerris.

21st Century Skills

Rivierenland kent veel kleine bedrijven, waar veel ondernemerschap wordt gevraagd van de medewerkers. Het Praktijklab stimuleert  de studenten om initiatief te nemen. Daarbij krijgen ze de kans om hun ideeën uit te werken in een veilige omgeving,  allemaal onder begeleiding van ervaren praktijkcoaches.

Stages en Praktijksimulaties

Vanwege de Covid-19 lockdowns zijn de afgelopen jaren veel stages en leerwerkbanen uitgevallen. Vooral in de horeca,  evenementenbranche en de zorg. Het Praktijklab is hier op ingesprongen door praktijksimulaties aan te bieden waarin de werkomgeving zo goed mogelijk wordt nagebootst. Er zijn meer dan 50 praktijkopdrachten uitgevoerd in het Praktijklab in Tiel.

Digitale Werkplaats

Het Praktijklab wordt uitgebreid met een digitale werkplaats. In het DigiLab helpen mbo-studenten mkb-bedrijven bij digitaliseringsvraagstukken. Jaarlijks kunnen er 200 studenten en 150 ondernemers meedoen. Het DigiLab moet hét digitaliseringsloket voor het  mkb in Rivierenland worden.