POP3+ Subsidie voor Innovatieve Concepten

Heeft u ideeën of een goed initiatief om de agrarische sector te versterken? En wilt u dit samen met andere partijen ontwikkelen of klaarmaken voor de praktijk?
POP3+ Subsidie voor Innovatieve Concepten
Gepubliceerd op: 21-april-2022

Dan kunt u tussen 4 mei en 15 juni 2022(17:00 uur) subsidie aanvragen. Het budget is dit jaar 625.000 euro. Een samenwerkingsverband met tenminste één landbouwer kan een aanvraag indienen.

Bij innovatieve concepten denken we aan creatieve ideeën die bijdragen aan de overgang naar een meer duurzame landbouw met een goed verdienmodel voor de agrarische ondernemers. Ideeën die kunnen leiden tot een andere aanpak of ander gedrag in een land- of tuinbouw sector, voedselketen of een plattelandsregio. Ideeën die een positieve impact hebben op biodiversiteit, bodem, kringlooplandbouw en/of klimaat maken extra veel kans.
Daarnaast vragen we speciale aandacht voor de thema’s biologische landbouw en agroforestry.  Met deze subsidie willen we ideeën ondersteunen die boven het individuele bedrijfsbelang uitstijgen en gericht zijn op het structureel verbeteren van de duurzaamheid van een keten, sector of regio.

Meer  informatie over deze subsidieregeling is te vinden op subsidiepagina Of bekijk meer tips voor uw aanvraag in deze video.