Plannen VeluweWaalpad verder uitwerken

5 Gemeenten, Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen en provincie Gelderland gaan de plannen voor het VeluweWaalpad verder uitwerken. Want door woon- werklocaties aan de westzijde van Arnhem en Nijmegen te verbinden via een comfortabele, snelle en veilige fietsroute kan de regio bereikbaar blijven.
Plannen VeluweWaalpad verder uitwerken
Gepubliceerd op: 13-juli-2022

Meer fietsen 

Fietsen is gezond en duurzaam. Aan de westzijde van Arnhem en Nijmegen liggen bestaande woon- en werkgebieden op fietsafstand. Als nieuwe comfortabele, snelle en veilige fietsroute kan het VeluweWaalpad deze locaties verbinden. Hierdoor ontstaat er een aantrekkelijk alternatief voor reizigers. Minder reizigers pakken de auto of maken gebruik van het openbaar vervoer. Daardoor draagt het VeluweWaalpad bij aan het vergroenen van de mobiliteit. 

Nieuwe locaties verbinden

Door verbindingen met nieuw te bouwen woonwijken en werklocaties, garandeert het VeluweWaalpad de bereikbaarheid per fiets. Nieuwe inwoners en bedrijven worden hierdoor minder afhankelijk van auto en openbaar vervoer. Doordat het VeluweWaalpad bestaande fietsroutes verbindt, vergroot ook het bereik voor de (elektrische) fietser. 

Plannen verder uitwerken 

Onder regie van provincie Gelderland werken de gemeenten Arnhem, Nijmegen, Overbetuwe, Lingewaard en Renkum samen met de Groene Metropoolregio de plannen verder uit naar een voorstel met een voorkeursroute en een kostenoverzicht. Andere partners, ondernemers en bewoners worden bij dit project betrokken.