Plannen gebiedsontwikkeling Veerhaven Ochten ter inzage

Vanaf 7 september 2022 legt Provincie Gelderland verschillende plannen rondom de Gebiedsontwikkeling van Veerhaven Ochten ter inzage. Belangstellenden kunnen tot en met dinsdag 18 oktober 2022 reageren. Na een eventuele aanpassing van de huidige plannen, krijgt Ochten een moderne, natuurvriendelijke haven.
Plannen gebiedsontwikkeling Veerhaven Ochten ter inzage
Gepubliceerd op: 7-september-2022

Gedeputeerde Staten hebben onlangs het concept provinciaal inpassingsplan en het Milieueffectrapport (MER) vastgesteld. Een inpassingsplan beschrijft hoe de ‘nieuwe’ haven wordt ingericht. Een MER brengt milieuconsequenties en mogelijke alternatieven voor een (overheids)plan in beeld. Deze documenten liggen samen met de vergunningen nu ter inzage. 

Het dorp Ochten ligt langs de Waal, in de omgeving van Tiel. Met de gebiedsontwikkeling Veerhaven Ochten wil provincie Gelderland, samen met gemeente Neder-Betuwe, waterschap Rivierenland en Rijkswaterstaat, het havengebied opnieuw inrichten. Er wordt gewerkt aan omliggende natuur, recreatie en de haven. In de voormalige veerhaven komen voorzieningen om boten om af te meren, een bezoekerscentrum, struinpaden in de uiterwaard en een stroomgeul voor vissen. Daarmee krijgt Ochten onder meer moderne, natuurvriendelijke recreatie, een nieuwe parkeergelegenheid en een nieuwe aanlegsteiger. Mede door de geul wordt biodiversiteit vergroot, behalve aan vissen wordt er namelijk ook ruimte geboden aan vogels als ganzen en steltlopers.   

Voorlichtingsavond

De plannen zijn digitaal in te zien op de projectpagina van Veerhaven Ochten (gelderland.nl)

Op dinsdag 20 september 2022 organiseert de provincie een voorlichtingsavond. Tussen 17.30 en 20.00 uur zijn belangstellenden welkom in het Dorpshuis. De exacte locatie is: Dorpshuis Ochten, Dokter M. van Drielplein 2, 4051 AX Ochten. Aanmelden hiervoor is niet nodig.

Vaststelling plannen

In december wordt duidelijk welke en hoe de zienswijzen worden verwerkt in Gebiedsontwikkeling Veerhaven Ochten. Daarna neemt Gelderland in 2023 een besluit over het definitieve plan. Vervolgens is het aan waterschap Rivierenland en haar partners om de plannen te realiseren. 

Meer informatie:

Peter van 't Hoog

Nu al onder de indruk

Persoonlijk ken ik het gebied rondom de haven vrij goed. Ik ben nu al onder indruk van de Waal en de omgeving. Maar het wordt dus nóg mooier, recreatiever en groener. Over een paar jaar ga ik Ochten dus met andere ogen bekijken.

Watergedeputeerde Peter van ’t Hoog

Provincie Gelderland