Persverklaring naar aanleiding van publicaties over ontslag medewerker provincie

Wij wijzen met klem af dat onze organisatie ambtenaren of ingehuurde krachten vanwege een kritische mening zou ontslaan of een contract zou beëindigen. De beschuldiging daartoe van de heer Coenrady  in de media is dan ook absoluut onjuist. Integendeel: een kritische houding wordt gewaardeerd.
Persverklaring naar aanleiding van publicaties over ontslag medewerker provincie
Gepubliceerd op: 28-februari-2022

De reden voor ontslag is een andere: in onze systemen staan (vertrouwelijke) gegevens van Gelderse inwoners, bedrijven en organisaties. We moeten er op kunnen vertrouwen dat mensen die voor ons werken hier zorgvuldig mee omgaan. Bij de heer Coenrady was dat niet meer het geval. Hij heeft (naar eigen zeggen) honderden documenten mee naar huis genomen en (deels) openbaar gemaakt. Daarom is het contract met hem ontbonden.


Luchtkwaliteit Nijmegen

Bij omwonenden zijn veel zorgen over de luchtkwaliteit in het gebied Nijmegen West Weurt. De provincie heeft daarom onlangs een inventarisatie uitgevoerd van bedrijven die vallen onder toezicht van de provincie. Dit rapport geeft samen met de inventarisatie van Nijmegen inzicht in uitstoot van bedrijven in dit gebied. Omwonenden hebben naar aanleiding hiervan hun zorgen geuit en aangeven dat ze ook de achterliggende documenten willen inzien. Dat begrijpen wij en daar werken wij ook aan mee. Afgelopen week is aan omwonenden ook toegezegd dat deze documenten openbaar worden gemaakt. De gemeente Nijmegen heeft gevraagd om afstemming hierover met ons, en met de Omgevingsdienst Regio Nijmegen.