Oproep scholieren leidt tot aanpak sociale veiligheid in ov

Provinciale Staten (PS) hebben op 8 juni 2022 het initiatiefvoorstel ‘Verbetering sociale veiligheid in het OV’ aangenomen, dat is ingediend door de Statenleden van PvdA, D66, GroenLinks, SGP en Partij voor de Dieren.
Oproep scholieren leidt tot aanpak sociale veiligheid in ov
Gepubliceerd op: 8-juni-2022

Het initiatiefvoorstel geeft opdracht tot het doen van een proef voor de invoering van een regionaal alarmnummer in bussen en treinen. En een proef voor het verbeteren van het comfort en de veiligheid in stations en bij haltes. Hiervoor is in totaal € 300.000 nodig. 

Jongerenparticipatie als basis voor politieke besluitvorming

7 middelbare scholieren werkten mee aan het voorstel. En dat is uniek! Tijdens het Provinciaal Jeugddebat, van de Nationale Jeugdraad (NJR) in januari 2022, vielen de eerste ideeën van de jongeren over het openbaar vervoer in de smaak bij de aanwezige Statenleden. Daarop werden de scholieren 2 avonden uitgenodigd in het Huis der Provincie, om de ideeën samen uit te werken. Dit ‘verdiepingstraject’ vormt dan ook de basis voor het initiatiefvoorstel dat op 8 juni 2022 is aangenomen. 

Sociale veiligheid in het ov

De jongeren gaven aan dat zij en hun leeftijdsgenoten zich soms onveilig voelen in het ov. Mede door dit signaal hebben de indieners 3 proeven beschreven, waarin er geëxperimenteerd wordt met verschillende maatregelen. Zo maakt de NS gebruik van een alarmnummer om overlast en onveilige situaties in de trein en op het perron te melden, maar de regionale vervoerders in Gelderland en Overijssel hebben zo’n nummer nog niet ingevoerd. 

PS hebben besloten om deze proef nu wel uit te voeren en hebben daarvoor € 200.000 gereserveerd. De 2e proef is gericht op het vergroten van comfort en veiligheid op stations en bij haltes. Bijvoorbeeld door met andere verlichting en meer groen de sfeer bij de stations, haltes en in wachtruimtes te verbeteren. Voor deze proef wordt € 100.000 uitgetrokken. Als de maatregelen van de proeven een succes blijken, worden deze overgenomen in meer bussen, treinen en stations. 

Inspraak bij provinciale besluitvorming

Provinciale Staten luisteren niet alleen naar middelbare scholieren. Iedereen kan een bijdrage leveren aan de vergaderingen van PS door een onderwerp op de agenda te zetten of in te spreken. Neem hiervoor contact op met de griffie.