“Onze adviezen moeten impact hebben”, het burgerberaad advies is af

Een dik rapport met 44 klimaatadviezen ligt klaar voor de Gelderse politiek. Meer dan 4 dagen lang heeft het eerste Gelderse burgerberaad intensief hieraan samengewerkt. 1 van de adviezen: meer bomen, brachten ze meteen in de praktijk. Ze plantten 150 bomen en struiken in een fruitboomgaard in Ophemert.
Gedeputeerde en deelnemers burgerberaad Klimaat planten bomen
Gepubliceerd op: 2-februari-2023

“Blijf steeds in relatie met de samenleving”

Commissaris van de Koning John Berends verwelkomde de deelnemers van het Burgerberaad en de Statenleden: “Het is belangrijk om meer dan 1 keer per 4 jaar de burger te raadplegen. Gedurende de rit moet je de relatie met de samenleving opzoeken. Het burgerberaad kan hieraan bijdragen.”

“Klimaatverandering raakt ons allemaal”

Deelneemster en studente Juliette Neijenhof gaf aan, dat ze hoopt dat dit adviesecht impact gaat hebben op de toekomst. “Wij studeren nu hard op oplossingen voor de problemen die in het verleden zijn veroorzaakt. We hebben serieus en intensief gewerkt. Dan moeten de adviezen wel impact hebben.” Deelnemer Martin de Wolff voegt eraan toe: “Ik vind het klimaat belangrijk. Het kostte veel tijd, maar je kunt aan de kant blijven staan of je kunt instappen. Dan stap ik liever in en denk mee in een burgerberaad.”

Jan van der Meer

Samen aan oplossingen werken

Uiteraard moet dit advies impact hebben. Onze intentie is om zo dicht mogelijk bij de adviezen te blijven. Klimaat komt achter de voordeur. We moeten anders eten, anders voedsel verbouwen, anders wonen. Dan moet je wel samen aan de oplossingen werken.

Jan van der Meer

Gedeputeerde klimaat

Geen Black Friday maar: Groene Vrijdag

In het advies staan verschillende grote en kleinere maatregelen zoals bijvoorbeeld: inzetten op consuminderen, geen BlackFriday maar juist een Groene Vrijdag door de ondernemers, minder autokilometers (door te investeren in vervoerknooppunten waar je van auto op de trein of de fiets kunt stappen), meer bomen planten én het is belangrijk dat maatregelen niet vrijblijvend zijn, maar meer door de overheid worden opgelegd.

Jan van der Meer: “Uit de adviezen blijkt ook dat burgers best ver willen gaan en begrijpen dat de vrijblijvendheid voorbij is.”

Politiek moet over schaduw heenstappen

Provinciale Statenleden en het burgerberaad gingen in gesprek met elkaar. “Het instellen van een burgerberaad betekent dat je als politiek wel over je schaduw heen moet stappen. Je moet als politiek niet alleen uit het advies halen wat past bij je partijstandpunt. Je moet dan naar het gehele advies kijken”, aldus een paar Statenleden. Ook zagen ze enkele adviezen die meteen uitgevoerd konden worden. Die adviezen gebruiken we bij het volgende Gelderse Klimaatplan dat in het najaar van 2023 wordt vastgesteld.

Burgerberaad maakt Gelderland een stukje groener

Deelnemers van het burgerberaad staken samen met medewerkers en Gelders bestuurder Jan van der Meer de schop in de grond. In een hoogstamboomgaard in Ophemert plantten ze meer dan 150 bomen en struiken: 12 nieuwe fruitbomen en een struweelhaag van 70 meter. De haag biedt schuilplaatsen aan vogels zoals patrijzen en kleine zoogdieren. De fruitbomen nemen CO2 op en bieden voedsel voor bijen en andere bestuivers. “Met deze plantactie laten we een tastbare herinnering achter en hebben we Gelderland meteen een stukje groener gemaakt”, zegt initiatiefnemer van deze actie Marianne Wildenberg.

Lees de samenvatting van het advies