Ontwerpbesluiten ter inzage Windpark IJsselwind

Van 11 augustus tot 22 september 2022 kunt u de ontwerp-wijzigingen watervergunning en ontwerp-wijziging ontheffing Wet natuurbescherming windpark IJsselwind inzien. En het is mogelijk om een mening hierover te geven.
Ontwerpbesluiten ter inzage Windpark IJsselwind
Gepubliceerd op: 4-augustus-2022

3 windturbines langs het Twentekanaal

Burgerinitiatief IJsselwind en Waterschap Rijn en IJssel willen langs het Twentekanaal bij Zutphen en Eefde 3 windturbines plaatsen. Wij stellen hiervoor de regels op een voeren de procedure. De ontwerp-wijzigingen watervergunning en de ontwerp-wijziging ontheffing Wet natuurbescherming (Wnb) zijn klaar. 

U kunt deze persoonlijk of digitaal bekijken. Wilt u ze liever persoonlijk bekijken? 
Maak dan een afspraak via het Provincieloket. Alle zienswijzen betrekken Gedeputeerde Staten bij de besluitvorming.

 

Zo dient u een zienswijze in

• Digitaal: per mail naar post@gelderland.nl 
• Per brief aan: Het college van Gedeputeerde Staten van Gelderland, postbus 9090, 6800 GX Arnhem
• Mondeling: Op werkdagen kunt u een afspraak maken door te bellen naar het Provincieloket tussen 9:00 uur en 17:00 uur: 026 359 9999. Van een mondelinge zienswijze wordt een verslag gemaakt.
Bij een zienswijze moet u duidelijk naam, adres, e-mailadres en het zaaknummer: 2022-008704 vermelden, én de omschrijving: zienswijze windpark IJsselwind.
 

Meer informatie