Ontwerp Natuurbeheerplan 2023: geef uw mening

Op 5 april 2022 zijn namens Gedeputeerde Staten het ontwerp Natuurbeheerplan 2023 en de bijbehorende kaarten vastgesteld. Het ontwerp Natuurbeheerplan 2023 geeft aan waar in Gelderland een subsidie voor het behoud en de ontwikkeling van (agrarisch) natuurgebied en landschap mogelijk is.
Ontwerp Natuurbeheerplan 2023: geef uw mening
Gepubliceerd op: 13-april-2022

Het ontwerpplan ligt ter visie van 13 april tot en met 25 mei 2022. In deze periode kunt u de stukken inzien en reageren op het plan. 

Reageren op ontwerp Natuurbeheerplan 2023

Tijdens kantooruren kunt u het ontwerp Natuurbeheerplan digitaal inzien in het Huis der Provincie, Markt 11 te Arnhem. 

U kunt reageren op het ontwerpplan:

  • Digitaal door het reactieformulier in te vullen.
  • Schriftelijk door uw reactie te sturen naar: Gedeputeerde Staten van Gelderland, Postbus 9090, 6800 GX Arnhem. Vermeld op de envelop en de brief "Ontwerp NBP 2023, zaaknummer 2022-000894".
  • Per e-mail naar post@gelderland.nl onder vermelding van zaaknummer 2022-000894 Ontwerp NBP 2023.

Gelders Natuurnetwerk

Met beheer van bestaande natuur en de aanleg van nieuwe natuur versterken we samen met terreinbeheerders en particuliere natuurbeheerders de Gelderse natuur. Het netwerk van bestaande en nieuwe natuurgebieden noemen we het Gelders Natuurnetwerk. Het Natuurbeheerplan geeft een beeld van bestaande en nieuw te ontwikkelen natuur in dit Gelders Natuurnetwerk. Op de bijbehorende kaart staat precies waar we wat voor soort natuur willen en waar wij financieel willen bijdragen door subsidie te geven. 

Lees meer over het Natuurbeheerplan en subsidies voor natuur op onze pagina Natuur beheren en ontwikkelen.

Links en documenten