Onderzoekscentrum OnePlanet ligt op koers

OnePlanet werkt aan slimme oplossingen voor het milieu, de land- en tuinbouw, preventieve gezondheid en voeding. Het onderzoekscentrum ligt op koers en voldoet ruimschoots aan de verwachtingen.
Stikstofsensor OnePlanet
Gepubliceerd op: 4-november-2022

Aanbeveling

Ondanks corona bereikte OnePlanet veel in 3 jaar. We zijn erg tevreden en stellen voor de vervolgsubsidie te verlenen. We vragen OnePlanet om het MKB nóg meer te betrekken. En vragen ze om na te denken hoe hun financiering er na 2027 uitziet; naast publieke bijdragen van Europa, Rijk en andere fondsen betalen dan meer bedrijven en andere partijen mee.  

Helga Witjes

Gedeputeerde economie en innovatie

Succesvol

Gedeputeerde Staten stellen aan Provinciale Staten voor ook het 2e deel van de afgesproken subsidie toe te kennen. Een extern onderzoeksbureau bracht in kaart in hoeverre OnePlanet de afgesproken tussendoelen behaalde. En bekeek ook hoe OnePlanet zich ontwikkelt. Het onderzoekscentrum vormt een belangrijke toevoeging aan het regionale vestigingsklimaat en het maatschappelijke belang neemt toe. Na 3 jaar werkt OnePlanet in 185 projecten succesvol samen met partners aan slimme oplossingen.

Tevreden

Provincie Gelderland stimuleert bedrijven die met hun innovaties de grote opgaven van deze tijd helpen oplossen. Gelderland vormt een goede voedingsbodem voor innovaties op het gebied van duurzame en voldoende voeding, innovaties op het gebied van gezondheid, energie en de maakindustrie. Gedeputeerde Staten zijn erg tevreden over de bijdrage en resultaten van OnePlanet aan de Gelderse economie. OnePlanet Research center is een initiatief van Imec, Wageningen Universiteit & Research en Radboud Universiteit/UMC. Speerpunt: oplossingen die gebruik maken van micro-elektronica voor landbouw, voeding, milieu en gezondheid. 

Voorbeelden

Voorbeelden van succesvolle innovaties zijn het meten van de stikstofuitstoot en het OpenEd-programma. Het OpenEd project brengt mbo-, hbo- en wo-studenten van verschillende studierichtingen in contact met het gebruik van digitale technologie voor gezondheid en agribusiness. Regionale onderwijsinstellingen van alle niveaus werken hierin samen op basis van concrete vraagstukken uit het MKB. De website www.oneplanetresearch.nl geeft een overzicht van de innovaties waaraan OnePlanet werkt.

Gelderse bijdrage

In 2019 spraken Provinciale Staten af om € 65 miljoen bij te dragen aan OnePlanet. In 2019 is € 38,7 miljoen beschikbaar gesteld. Voorwaarde voor het beschikbaar stellen van het resterende deel van de subsidie, is een evaluatie na 3 jaar van de vooráf vastgestelde doelen. De doelen voor deze tussenevaluatie en eindevaluatie zijn in 2019 vastgesteld.

Statenbrief en bijlagen

Provinciale Staten zijn geïnformeerd over deze evaluatie, het rapport van de Borgingscommissie en de reactie van OnePlanet op de evaluatie. Download en bekijk deze stukken via de button.