Onderzoeksagenda milieu Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen

Vanaf 1 november tot 24 december 2022 kunt u de onderzoeksagenda milieu Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen inzien en hierop reageren. Dit is de eerste stap in een milieurapportage voor de Regionale Energiestrategie (RES) van deze regio.
Onderzoeksagenda milieu Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen
Gepubliceerd op: 1-november-2022

Het milieurapport geeft inzicht in positieve en/of nadelige gevolgen van de bouw van grootschalige zonnevelden en windturbines én alles wat daarbij hoort voor het milieu. 

Inspraak

U leest op deze pagina waar u de onderzoeksagenda milieu Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen digitaal en persoonlijk kunt bekijken. En hoe u een zienswijze kunt indienen. 

Besluit aan gemeenten, waterschappen en provincie

Het resultaat van het onderzoek komt in een rapport, de milieueffectenrapportage (planMER). Dit rapport is geen besluit. Het is aan de bestuurders, colleges en gemeenteraden, om af te wegen wat zij met de uitkomsten van dit onderzoek gaan doen in de besluiten die zij nemen over de bouw van windturbines en de aanleg van zonnevelden.

Milieueffecten in beeld voor heel Gelderland

Ook voor Gelderland laten we een planMER opstellen. De planMER geeft objectieve informatie over zon- en windlocaties. Die informatie gebruiken we om ons windbeleid aan te passen aan de huidige situatie. Ook zijn ze nodig om de voorlopige plannen voor wind- en zonlocaties verder uit te werken. De verschillende onderzoeken stemmen we goed op elkaar af.

Milieurapportage Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen

In de Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen werken 16 gemeenten, 3 waterschappen, netbeheerder Liander en provincie Gelderland samen aan de overschakeling op duurzame energie. De locaties en de aanpak leggen de regio’s vast in de regionale energiestrategie. Hierin staat ook hoe alle huishoudens overschakelen van het fossiele aardgas naar duurzame warmte. 

Meer informatie

Ga naar de website van de Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen voor meer informatie. Of lees op onze website meer over de 6 Regionale Energiestrategieën. En bekijk alle RES Regio’s en gemeenten per RES-regio op de kaart.