Omgevingsfonds Knoop38 krijgt verder vorm

Het Omgevingsfonds Knoop38 krijgt steeds verder vorm. Een afvaardiging van de bewoners van Eimeren, Oosterhout, Reeth, Slijk-Ewijk en Valburg gaat een stichting oprichten die het fonds gaat beheren.
Omgevingsfonds Knoop38 krijgt verder vorm
Gepubliceerd op: 13-mei-2022

Het geld in het Omgevingsfonds komt van grote projecten in de omgeving van afslag 38 en is bedoeld voor projecten op het gebied van leefbaarheid, duurzaamheid en natuur en sociale samenhang. 

Compensatie

De gemeenteraad van Overbetuwe bepaalde eind 2017 dat dit Omgevingsfonds er moest komen. Het Omgevingsfonds is bedoeld als compensatie voor de komst van onder meer de windmolens bij Park 15 en de zonneparken tussen A15 en Betuweroute. Afgesproken is dat de initiatiefnemers van deze ontwikkelingen een vrijwillige bijdrage doen in het Omgevingsfonds. 

Op dit moment zijn er met twee initiatiefnemers in Knoop 38 afspraken gemaakt over een bijdrage aan een omgevingsfonds. Het gaat om de initiatieven van Zonnepark Overbetuwe BV en Pure Energie BV. In de toekomst sluiten mogelijk nog meer initiatieven aan die een bijdrage aan het Omgevingsfonds Knoop 38 zullen doen. 

De stichting die het Omgevingsfonds gaat beheren, gaat beoordelen welke projecten in aanmerking komen voor een bijdrage uit het fonds. Het geld uit het Omgevingsfonds is niet bestemd voor individuen, maar moet ten goede komen aan de leefgemeenschap in dit gebied. 

De komende tijd gaan vertegenwoordigers van de betrokken dorpen en buurtschappen de stichting officieel oprichten. Daarna sluiten de stichting en de gemeente Overbetuwe een samenwerkingsovereenkomst met afspraken over het Omgevingsfonds Knoop 38.

 

Dit is een bericht van gemeente Overbetuwe.