Nieuwe subsidie voor versnellen circulaire woningbouw

Op 5 september 2022 openen we de nieuwe tenderregeling 'Natuurlijk sneller bouwen'. Hiermee stimuleren we bouwbedrijven om hun productieproces aan te passen. Met als doel dat prefab (fabrieksbouw) nieuwbouwwoningen sneller geproduceerd worden, met meer biobased materialen. De beste voorstellen krijgen subsidie.
Nieuwe subsidie voor versnellen circulaire woningbouw
Gepubliceerd op: 14-juli-2022

Subsidie voor (toeleverende) mkb-bouwbedrijven

In Gelderland zijn veel (toeleverende) mkb-bouwbedrijven. Deze tender richt zich op bedrijven die een belangrijke schakel in de woningbouw vormen. De subsidie is beschikbaar voor productielocaties in de prefabbouw in Gelderland, die het productieproces willen versnellen én meer circulair willen werken.

Subsidie voor beste voorstellen

Met een tenderregeling willen we innovatie van bouwbedrijven stimuleren. De beste voorstellen ontvangen een subsidie. Denk aan criteria als de bouwtijd, het aantal woningen dat wordt gebouwd, het verminderen van het gebruik van grondstoffen en hergebruik van materialen.

Terugdringen arbeidstekort

Deze subsidie verkleint ook het arbeidstekort in de bouw. Door digitalisering van productieprocessen zijn er minder of andere arbeidskrachten nodig voor de woningbouw. Zo kunnen Gelderse mkb-bedrijven mee blijven doen in de omschakeling in de bouw richting ‘toekomstbestendige’ werkgelegenheid.

Planning

  • 5 september 2022: openstelling regeling
  • 30 november 2022: sluiting regeling
  • December 2022 – februari/maart 2023: beoordeling ingediende aanvragen

Meer informatie

Lees op deze pagina meer informatie over de subsidie.

Circulaire conceptbouw heeft de toekomst

De woningnood in Gelderland is hoog. Tot 2030 moeten er ruim 80.000 nieuwe woningen worden gebouwd in Gelderland. Hoe helpen we iedereen op tijd aan een passende woning? Bouwen met circulaire prefab woonconcepten (fabrieksbouw) heeft de toekomst. Het versnelt woningbouw, maakt woningen betaalbaar en zorgt ervoor dat we zuiniger en slimmer met grondstoffen omgaan. Hierdoor draagt het bij aan de duurzaamheidsdoelen waar we aan werken. Dit betekent een andere manier van bouwen. Om dit mogelijk te maken, moet ook de woningbouw zich aanpassen. Bekijk onze handreiking Opdrachtgeverschap Circulaire Woningconcepten.