Nieuwe Sociale Innovatie Pionier in Gelderland

Gelderland heeft er weer een nieuwe sociale innovatie pionier bij: Ben van Vuuren, directeur van AKOS in Klarenbeek. AKOS is een advies- en ingenieursbedrijf dat industriebedrijven klaar maakt voor de toekomst.
Nieuwe Sociale Innovatie Pionier in Gelderland
Gepubliceerd op: 31-maart-2022

De sociale innovatie pioniers maken andere bedrijven bewust van de noodzaak om meer te investeren in training, scholing en nieuwe manieren van samenwerken.

Innovatie is mensenwerk

Donderdag 31 maart 2022 reikte gedeputeerde Peter Kerris het certificaat horende bij het pionierschap uit tijdens een werkbezoek van de sociale innovatie pioniers aan het bedrijf Kranendonk in Tiel:

Innovatie is mensenwerk. Door slimmer samen te werken en talent beter te benutten halen bedrijven meer uit de mensen en uit de organisatie. De pioniers laten zien dat sociale innovatie loont, voor bedrijf en medewerker.

Slim (samen) werken

De economie verandert snel door digitalisering en robotisering. Maar technische vernieuwing kan niet zonder sociale vernieuwing. Het succes van bedrijven is steeds meer afhankelijk van sociale innovatie. Voorbeelden zijn het werken in zelfsturende teams, werken met flexibele werktijden en verzamelplaatsen waar medewerkers van verschillende bedrijven samenwerken. Een ander voorbeeld is het trainen van de ‘21st century skills’ van medewerkers. Nieuwe technieken vragen nieuwe vaardigheden. 

Sociale innovatie loont

Ben van Vuuren is de 11e sociale innovatie pionier in Gelderland. Ze laten zien dat bedrijven die investeren in sociale innovatie succesvoller en vernieuwender zijn. Met meer tevreden medewerkers. Ben is als ondernemer een voorloper die sociale innovatie  toepast. Anders gezegd: met dienend leiderschap runt hij zijn organisatie van onderaf en stimuleert hij zijn 150 medewerkers om beter en slimmer (samen) te werken.

Te weinig tijd en geld

Uit onderzoek blijkt dat veel werkgevers nog achterblijven in sociale innovatie. Niet alle bedrijven hebben genoeg tijd, geld en kennis om hierin te investeren. Wij stimuleren bedrijven daarom om werk te maken van scholing, samenwerking en nieuwe organisatievormen.