Nieuwe afspraken Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport

Jaarlijks overlegt het kabinet met provincies over investeringen in bereikbaarheid. Afspraken die tijdens deze overleggen worden gemaakt, worden vastgelegd in het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT).
Gepubliceerd op: 14-november-2023

MIRT OOST 

Op 9 november 2023 vond het BO MIRT-Oost plaats met provincies Gelderland, Overijssel, de waterschappen en het Rijk. Op de agenda van het bestuurlijk overleg stonden onder andere: 

  • De herprioritering Mobiliteitsfonds Rijk,
  • A50 Ewijk-Paalgraven,
  • Voortgang programma Woningbouw en Mobiliteit,
  • Samenwerkingsafspraken rond mobiliteitstransitie en slimme en duurzame mobiliteit en
  • De schaalsprong verstedelijkingsopgave Stedendriehoek en Twente.  

Herprioritering Mobiliteitsfonds Rijk 

In het voorjaar 2023 kondigde de minister van Infrastructuur en Waterstaat de schuif van rijksmiddelen van aanleg naar instandhouding aan. Dit als gevolg van stikstofproblematiek, sterke prijsstijgingen, financiële tegenvallers en personele krapte.Hierdoor is de planvoorbereiding voor 17 grote infrastructurele projecten voor meerdere jaren op pauze gezet. In Gelderland geldt dit voor: 

  • A1/A30 Barneveld
  • A2 Deil – ’s-Hertogenbosch – Vught
  • A1/A28 Knooppunt Hoevelaken
  • Toekomstvisie Waal  

Provincie Gelderland uitte bij het Rijk zorgen over de gevolgen van het op pauze zetten door het Rijk voor onder andere de geplande woningbouw en drongen aan op investeringen in andere vervoermiddelen zoals het Openbaar Vervoer en fiets.  

Verbreding A50 Nijmegen – Eindhoven (Bankhoef – Paalgraven) 

De minister van IenW stelde de ontwerp structuurvisie voor de verbreding van de A50 tussen Ewijk-Bankhoef en Paalgraven vast. Dit project wordt niet gepauzeerd, omdat de rijksmiddelen voor dit project beschikbaar zijn gesteld uit de Woningbouwmidddelen uit het Regeerakkoord Rutte III. De Woningbouwmiddelen zijn niet meegenomen bij de herprioritering Mobilteitsfonds. 

Structurele aandacht voor fiets 

Op landelijk niveau wordt gewerkt aan een meerjarige adaptieve uitwerkingsagenda Fiets. Daarmee krijgt de fiets een vaste plek in het MIRT. 

Veilig, slim en duurzaam 

We gaan door met de mobiliteitsaanpak veilig, slim en duurzaam. We maakten de afspraak om samen met het rijk ruim € 4 miljoen te investeren in de onderwijs- en werkgevers aanpak in Gelderland, fietsstimulering en de verduurzaming van werk-gerelateerde mobiliteit.  

MIRT Goederenvervoercorridors  

Op 9 november 2023 vond ook het bestuurlijk overleg MIRT over de Goederenvervoercorridors Oost, Zuidoost en Zuid plaats. Aan de orde waren besluiten over investeringen in de logistieke knooppunten binnen de corridors, de railterminal Gelderland, inzet op digitalisering van de keten van goederenvervoer en verduurzaming van het goederentransport. 

Afsprakenlijst MIRT 

Alle MIRT afspraken vindt u in de brief en afsprakenlijst, die het kabinet maandag 14 november 2023 naar de Tweede Kamer stuurde.

HiRes Resultaten BO MIRT 2023_101123.jpg

Klik hier voor een grotere afbeelding