Nieuw plan World Food Center Experience: voorgelegd aan Provinciale Staten

Stichting World Food Center Experience heeft een nieuw plan gemaakt voor de World Food Center Experience (WFCE). Met uitwerkingen voor een leerzame attractie, over gezonde en duurzame voeding: in de Edese Mauritskazerne. Gedeputeerde Staten van Gelderland willen dit nieuwe plan bespreken met Provinciale Staten.
Gepubliceerd op: 14-november-2023

In het verleden trokken Provinciale Staten €17 miljoen uit voor het oorspronkelijke plan voor de WFCE. In dat plan was onder andere sprake van een grote aanbouw, achter de Mauritskazerne in Ede. De rechter oordeelde, op basis van de stikstofvergunning, dat dit onderdeel niet was toegestaan. In dit nieuwe plan valt de attractie dan ook binnen de bestaande bebouwing. Dat lost het vraagstuk rond de stikstofvergunning op. 

Kleinschaliger

Stichting WFCE maakte een aangepast en kleinschaliger plan voor de Experience. Het idee dat dit dé plek wordt met informatie over gezonde en duurzame voeding voor iedereen, blijft onveranderd. 

Ontwikkeling rond Mauritskazerne

De WFCE draagt ook bij aan de ontwikkeling van het gebied rondom de Mauritskazerne. Het is de bedoeling dat de attractie het ‘foodprofiel’ van regio Foodvalley versterkt. Het plan gaat ervan uit dat de attractie zo’n 200.000 bezoekers per jaar trekt. In het nieuwe bedrijfsplan zijn er ook afspraken gemaakt waarmee de exploitant zelf meer risico draagt door het aankopen en verbouwen van het gebouw. Daardoor verminderen de risico’s voor de provincie en gemeente Ede, ten opzichte van het oorspronkelijke plan. Eerder waren die risico’s deels voor de provincie: door het geven van een garantstelling op een lening.

Andere financiële onderbouwing

Gedeputeerde Staten zien dat het gemeentebestuur van Ede en stichting WFCE hard hebben gewerkt aan een nieuw plan. Iets dat recht doet aan de uitspraak van de rechter en nog steeds past bij de oorspronkelijke doelstelling. 

Maar het aangepaste ontwerp wijkt af van het oorspronkelijke plan en het heeft een andere financiële onderbouwing (businesscase). Daarom vinden Gedeputeerde Staten het belangrijk dat Provinciale Staten eerst goed worden geïnformeerd over dit nieuwe plan. En vervolgens aangeven wat zij ervan vinden. 

Gedeputeerde Staten nemen het oordeel van Provinciale Staten mee in een vervolgvoorstel.

Statenstukken

De besluiten van Gedeputeerde Staten en het nieuwe plan voor het WFCE zijn te zien in de Statenstukken