Museum Kam bestaat vandaag 100 jaar!

Op 17 mei 2022 bestaat Museum Kam in Nijmegen 100 jaar. Het groots vieren gaat helaas niet, want het rijksmonument staat in de steigers.
Museum Kam bestaat vandaag 100 jaar!
Gepubliceerd op: 17-mei-2022

Het gebouw is al een tijd gesloten omdat we het renoveren, restaureren en aanpassen aan de eisen van deze tijd; duurzaam, toegankelijk en functioneel. De verwachting is dat het gebouw aan het eind van dit jaar zijn deuren weer opent. En dan wordt het museum feestelijk geopend.

Kam: van oprichter staalhandel naar amateurarcheoloog

Gerard Marius Kam (1836-1922) was een Rotterdamse ondernemer (medeoprichter van de staalhandel Gebr. Kam) die sinds 1897 in Nijmegen woonde, en aldaar amateurarcheoloog werd. Hij schonk zijn collectie van archeologische voorwerpen in 1919 aan de staat en liet op eigen kosten een museumgebouw in Nijmegen optrekken, waarin de collectie werd ondergebracht.

Bouw en functie museum

  • Architect Oscar Leeuw ontwierp het gebouw tussen 1919-1922. Het gebouw is gebaseerd op de plattegrond van een denkbeeldige Romeinse villa (atriumhuis). 
  • Het rijksmonument Museum G.M. Kam is in 1922 als Rijksmuseum in gebruik genomen. In eerste instantie voor de archeologische collectie van Gerard Marius Kam. 
  • In 1987 nam provincie Gelderland deze taak van het rijk over. 
  • Tot 1998 was het Provinciaal Museum G.M. Kam ondergebracht in het gebouw. In dat jaar fuseerde het museum met Nijmeegs Museum De Commanderie van Sint Jan en verhuisde het naar het centrum van Nijmegen. Het gebouw Museum Kam kreeg als onderdeel van Museum Het Valkhof een nieuwe bestemming als Gelders Archeologisch Centrum Museum G.M. Kam.

Archeologie in Gelderland; van vondst tot presentatie

De bijzondere historie van Gelderland vraagt erom verteld, bestudeerd en gezien te worden. Door de verbouwing van Museum Het Valkhof en Museum Kam, de herprofilering van het Valkhofkwartier en de samenvoeging van de archeologische depots van provincie Gelderland en gemeente Nijmegen, brengen we de condities voor de zorg voor de archeologische objecten en de kunst- en cultuurhistorische collectie op orde; van vondst tot presentatie. 

Renovatie, restauratie en opening

Het monumentale pand museum Kam wordt aangepast aan de eisen van deze tijd; duurzaam, toegankelijk en functioneel. Na de verbouwing zijn het museum en de voormalige dienstwoning met elkaar verbonden. De verwachting is dat aan het einde van dit jaar het museum zijn deuren weer opent. 

Meer weten over dit museum?

Bekijk onze pagina over Museum M.G. Kam voor interessante beelden, meer informatie over het ontstaan van dit museum of de wettelijke taken die de provincie heeft op het gebied van archeologie.