Minister de Jonge bezoekt Foodvalley

Minister Hugo de Jonge van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening bezocht maandag 7 maart 2022 een werkbezoek aan de regio Foodvalley.
Minister de Jonge bezoekt Foodvalley
Gepubliceerd op: 8-maart-2022

Het werkbezoek vond plaats ter voorbereiding van de Woon- en Bouwagenda die het Ministerie van BZK later deze maand presenteert.

Minister de Jonge werd op het Kazerneterrein in Ede ontvangen door gedeputeerde Peter Kerris, wethouder Peter de Pater (Ede), Marco de Wilde van Woonstede en burgemeester Carol van Eert namens de Groene Metropool Regio.

Regio drukt gaspedaal in voor wonen

Minister de Jonge: “Met eigen ogen gezien hoe regio Foodvalley haar ambitie om 40.000 woningen te bouwen wil waarmaken. Door bijvoorbeeld de transformatie van kazerne- en fabrieksterreinen en met respect voor de natuur. Goed dat deze regio het gaspedaal indrukt om heel veel nieuwe huizen te bouwen."

Wonen en Ruimte

De verstedelijking van Foodvalley vraagt om een brede blik vanuit wonen, ruimte en mobiliteit. In de regio moeten 40.000 woningen worden bijgebouwd in een gebied waar nu 50.000 huizen staan. Een opgave zo groot als Leidsche Rijn. Samen met het Rijk werken provincies Gelderland en Utrecht, 3 waterschappen en 26 gemeenten aan een verstedelijkingsstrategie, waarin de opgaven voor wonen, natuurherstel en bereikbaarheid in samenhang worden uitgewerkt.

Tussen Randstad en Veluwe

Foodvalley ligt tussen de randstad en de Veluwe. De randstad schuift op naar het Oosten, waardoor de regio steeds meer in trek is voor woningzoekenden. Maar de ruimte is beperkt en de ambities voor wonen, natuur, landbouw en bereikbaarheid zijn hoog. Dit vraagt om scherpe keuzes en slimme combinaties. Een groot deel van het gebied ligt in de laagte van de vallei. De hogere delen hebben beperkingen vanuit N2000 en de Grebbelinie. 

Groen verstedelijken 

De ambitie van de regio is om groen te verstedelijken. Bij de woningbouw moet rekening worden gehouden wordt met klimaatadaptatie, natuurherstel en de verduurzaming van de landbouw. De woningopgave vraagt ook om goede verbindingen van, naar en binnen de regio, zoals de A12-corridor en de verbindingen richting Amersfoort/Zwolle (A1/A30) en het zuiden. Voor ”groen verstedelijken” zijn niet alleen investeringen nodig in het lokale en regionale wegennet, maar ook in duurzame vormen van (openbaar) vervoer.

Samen de puzzel leggen

De regiobestuurders vragen de minister om Foodvalley aan te wijzen als grootschalig woningbouwgebied, waarmee het Ministerie extra steun geeft aan de verstedelijkingsopgave.

Gedeputeerde Peter Kerris: “In Foodvalley komen alle ruimtelijke uitdagingen voor wonen, natuur en bereikbaarheid samen. Als “1-overheid” moeten we samen die puzzel leggen om de 40.000 woningen te bouwen die nodig zijn.”