Milieueffecten windpark IJsselwind (Zutphen) goed in beeld

Energiecoöperatie IJsselwind en het Waterschap Rijn en IJssel willen 3 windturbines langs het Twentekanaal in Zutphen bouwen.
Milieueffecten windpark IJsselwind (Zutphen) goed in beeld
Gepubliceerd op: 20-april-2022

Het beoordelen van effecten van de windturbines op het milieu is onderdeel van de procedure voor het provinciaal inpassingsplan. Gedeputeerde Staten oordelen op grond van de aanmeldnotitie dat de milieueffecten goed in beeld zijn. Er blijken geen belangrijke nadelige gevolgen. Een uitgebreid milieuonderzoek (milieueffectrapportage) is niet nodig. 

Lees meer

Aanmeldnotitie 

De aanmeldingsnotitie is een uitgebreid en gedegen rapport met een groot aantal onderliggende milieuonderzoeken waarin alle milieueffecten zorgvuldig in beeld gebracht zijn. Deskundigen op het gebied van onder meer natuur, bodem & water, archeologie, geluid, slagschaduw en veiligheid beoordeelden de aanmeldnotitie en de onderzoeken. Uit de beoordeling blijkt dat er geen belangrijke nadelige gevolgen zijn voor het milieu. Voor windparken van deze omvang is een uitgebreid milieuonderzoek (milieueffectrapportage) niet verplicht. De initiatiefnemers hebben in een eerdere procedure wel vrijwillig een milieueffectrapportage gedaan. 

Lokale normen voor het windpark 

We stellen voor dit windpark specifieke normen vast. Zo komt er een norm voor het aantal uren dat er maximaal slagschaduw van de wieken op gebouwen in de directe omgeving mag zijn. Een norm voor de hoeveelheid geluid en veiligheid. De initiatiefnemers voor het windpark Ijsselwind moeten hieraan voldoen. De normen komen in het provinciaal inpassingsplan te staan. Deze normen gaan niet gelden voor andere windparkplannen in Gelderland.

Betrokkenheid van inwoners

We organiseerden in maart 2022 informatie-en consultatie avonden voor bewoners. Tijdens deze avonden hebben we onze rol bij windparken toegelicht en waarom we dit windpark zo belangrijk vinden voor deze regio. Ook spraken we over het lokale normen kader. Bewoners konden tijdens deze avonden reacties en aandachtspunten meegeven.  De komende tijd komen er nog meer informatiemomenten voor bewoners en belanghebbenden. Zoals een informatiemark als het concept-inpassingsplan klaar is. Dan kan iedereen officieel een mening geven over het plan door een zienswijze in te dienen. Deze betrekken we bij het besluit over het inpassingsplan. 

Planning

De verwachting is dat het concept-inpassingsplan voor de zomer van 2022 klaar is. Uiteindelijk beslissen Provinciale Staten over het definitieve inpassingsplan in het najaar van 2022. 

Informatie

Alle informatie inclusief de voorlichtende uitzending is te vinden op de pagina over het windpark.