Meetnet Stikstof en Slimme toiletbril

Wat is de overeenkomst tussen het Meetnet Stikstof en de Slimme toiletbril? Het zijn innovaties van OnePlanet Research Center. En die helpen bij een gezond leven en gezond en duurzaam geproduceerd voedsel. Het Researchcenter presteert boven verwachting. Dit blijkt uit de voortgangsrapportage over hun 3e jaar.
Meetnet Stikstof en Slimme toiletbril
Gepubliceerd op: 15-september-2022

Meetnet Stikstof en slimme toiletbril 

Het meetnet stikstof en de slimme toiletbril zijn innovaties, die gebruik maken van digitale- en sensortechnologie. De slimme toiletbril test in de praktijk hoe en wat er met sensortechnologie te meten is. Om zo meer inzicht te krijgen in onze gezondheid. Tijdens een praktijkonderzoek onder 40 Gelderse huishoudens onderzocht OnePlanet basis-lichaamsfuncties zoals: hartslag, temperatuur, gewicht en ademhaling. In een vervolgonderzoek kijkt OnePlanet ook naar voedingsstoffen in urine en ontlasting. Het uiteindelijke doel is om op basis van ‘de slimme bril’ inzicht te krijgen in de gezondheid van de gebruiker. En die gegevens te gebruiken voor een persoonlijk advies. Zo geeft de bril uiteindelijk persoonlijke gezondheidsadviezen aan de gebruiker van de slimme toiletbril. En met toestemming van de gebruiker ook aan een arts of verzorgende.

 

 

2_handen_van_een_vrouw_op_tafel_met_sensorpil

Gedeputeerde Helga Witjes

Ik ben onder de indruk van de resultaten van OnePlanet. Niet alleen het stikstofmeetnet, dat boeren inzicht kan geven in hun stikstofuitstoot, maar ook de ingestible, de inslikbare sensorpil. Nu zijn inwendige onderzoeken vaak pijnlijk. Deze pil kan dat veranderen. 

Helga Witjes

Provincie Gelderland

Meetnet stikstof

OnePlanet werkt ook aan projecten op het gebied van luchtkwaliteit. Zo voert OnePlanet een aantal onderzoeken uit waarbij burgers actief worden  betrokken. Zo meten ze met behulp van inwoners de luchtkwaliteit  meten. Dat gebeurt bijvoorbeeld via  Connected Worlds in Apeldoorn. Ook werkt OnePlanet aan pilots voor het meten van stikstof in lucht. Hiervoor plaatsten ze sensoren bij een industriebedrijf in Eerbeek en proefboerderij de Marke. In samenwerking met TNO voert OnePlanet het project 'fijnmazig meten van stikstofverbindingen in de lucht' uit. Het meetnet gebruikt stikstof sensorboxen en digitale toepassingen van OnePlanet. TNO ontwikkelt de data-infrastructuur en de verwerking van data. Deze pilots zijn nodig voor het doorontwikkelen en kalibreren van  de sensoren. Tijdens het kalibreren vergelijken ze de gemeten waarden met de werkelijke waarden, om zo de betrouwbaarheid van de sensor te testen. Het doel van OnePlanet is om in de toekomst het fijnmazig meten mogelijk te maken, zodat ondernemers inzicht hebben in hun stikstofuitstoot. Het geeft ondernemers ook inzicht in het resultaat van stikstof-beperkende maatregelen. 

Samenwerken met mkb-ers 

Sinds de start van OnePlanet werkt zij nauw samen met (Gelderse) mkb-ers. Naast het begeleiden van bedrijven bij het ontwikkelen van applicaties gaat het ook om inzicht in de behoeften van ondernemers. Wat hebben zij nodig voor het in de markt zetten van nieuwe producten die bijdragen aan een gezond leven en duurzaam geproduceerd voedsel in een gezonde omgeving?  En in concrete samenwerkingsprojecten ontstaan applicaties. Ook organiseert OnePlanet bijeenkomsten zodat kennis wordt overgedragen, mkb-ers elkaar leren kennen en ervaringen uitwisselen. Met deze aanpak komen innovaties sneller op de markt. 

OpenEd

In OpenEd leerwerkplaatsen staat het gebruik of het toepassen van nieuwe digitale technologie centraal. Studenten werken in de praktijk met deze nieuwe technologie. Zo ontwikkelen ze een open en onderzoekende houding, ten aanzien van de technologie. In de OpenEd leerwerkplaatsen is alle ruimte voor onderzoek en experimenteren. Studenten leren er over de betekenis en waarde van technologie, voor hun eigen toekomstige beroepspraktijk. Aan het OpenEd programma werken inmiddels 14 organisaties aan 6 leerwerkplekken. In totaal deden de afgelopen periode ruim 300 studenten mee, vanuit 13 verschillende opleidingen en 7 verschillende onderwijsinstellingen

In OnePlanet Research Center werken Wageningen University & Research, de Radboud Universiteit en Radboudumc en imec (wereldspeler in nanotechnologie) samen. Provincie Gelderland draagt financieel bij aan OnePlanet Research Center. Het innovatieprogramma loopt 8 jaar. 

Meer weten over de bijzondere innovaties van OnePlanet Research Center? Lees hier de statenbrief met link naar de voortgangsrapportage van OnePlanet

Voor meer informatie kijk op de website van Oneplanetresearch.