Luchthavenbesluit Teuge naar Provinciale Staten voor besluit

Gedeputeerde Staten (GS) stelden het voorstel voor het Luchthavenbesluit Teuge en de Reactienota vast. De Reactienota beschrijft wat we gedaan hebben met de ingediende zienswijzen op het ontwerp-Luchthavenbesluit Teuge.
Luchthavenbesluit Teuge naar Provinciale Staten voor besluit
Gepubliceerd op: 20-april-2022

Duidelijkheid voor luchthaven en omgeving

Het is nu aan Provinciale Staten (PS) om hierover een besluit te maken. Naar verwachting gebeurt dat op 8 juni 2022. Volgens Helga Witjes, gedeputeerde Luchtvaart, is het een mooi gebalanceerd voorstel. “Het geeft Luchthaven Teuge voldoende ruimte om verder te ontwikkelen, zoals met de E-campus. En tegelijkertijd stellen we regels om de geluidshinder van de paravliegtuigen te verminderen op 4 weekenddagdelen per maand. Dat leidt tot duidelijkheid voor de luchthaven en voor de omgeving.”

Regels beperken overlast

Het Luchthavenbesluit wijst gebieden aan waar beperkingen gelden. Zoals voor geluid, externe veiligheid, bouwhoogte en laserstralen. Daarnaast stelt het voorstel ook regels aan de geluidscategorie van de vliegtuigen die gebruikt worden voor paravluchten. Deze laatste regels gaan in op 1 januari 2023.  Daarmee neemt de hinder voor de omgeving door die vliegtuigen af. Verder stellen we voor -zodra landelijke regelgeving is vastgesteld- samen te werken met de luchthaven om uitstoot en geluid stapsgewijs te verminderen.

Verklaring Veilig Gebruik Luchtruim

Als PS het luchthavenbesluit vaststellen, treedt het niet gelijk in werking. Dat gebeurt pas zodra de Inspectie voor Leefomgeving en Transport (IL&T) de Verklaring Veilig Gebruik Luchtruim afgeeft.

Vergunning Wet natuurbescherming

Gedeputeerde Staten (GS) namen nog geen besluit over de aanvraag voor de vergunning Wet natuurbescherming (Wnb). Het ontwerpbesluit ligt naar verwachting eind mei 2022 ter inzage. Dan kan iedereen erop reageren. Naast technische problemen met het landelijke rekensysteem Aerius vraagt ook de uitvoering en beoordeling nog tijd. GS verwachten dat de luchthaven voldoende stikstofruimte in de referentieperiode heeft, zodat deze aanvraag voor de Wnb hier waarschijnlijk binnen past.

Meer informatie? Bekijk de Statenbrief, Reactienota en andere onderliggende stukken behorende bij het voorstel voor het Luchthavenbesluit Teuge.