Luchthaven Teuge bleef in 2021 binnen geluidsruimte

Geluidsrapporten van 2021 over luchthaven Teuge zijn naar Provinciale Staten gestuurd. De rapportages geven inzicht in de huidige en toekomstige benutting van geluidruimte rond de luchthaven. Er is geconcludeerd dat luchthaven Teuge binnen de toegestane geluidruimte bleef.
Luchthaven Teuge bleef in 2021 binnen geluidsruimte
Gepubliceerd op: 9-maart-2022

Deze rapporten geven inzicht. Inzicht dat Teuge in 2021 ruim binnen de huidige omzettingsregeling bleef, ook als die geluidsruimte werd  gecorrigeerd. Ook bleek uit de rapporten dat luchthaven Teuge (op basis van het ontwerp-Luchthavenbesluit) naar verwachting binnen de dan geldende geluidsruimte blijft.

Aldus Helga Witjes, gedeputeerde luchtvaart. 

Geluidruimte

Luchthaven Teuge mag een vooraf bepaalde hoeveelheid geluid produceren, afkomstig van vliegbewegingen op de luchthaven. Dit wordt rekenkundig bepaald en noemen we de geluidsruimte. Aan de hand van de vliegbewegingen die plaatsvinden wordt bepaald in hoeverre de geluidsruimte van de luchthaven is benut. Daarbij geldt dat vliegtuigen die veel geluid maken meer geluidsruimte “gebruiken” dan vliegtuigen die weinig geluid maken. In de avond- en nachturen wordt een correctiefactor toegepast. Daardoor wegen vliegbewegingen in de avond en nacht zwaarder dan bewegingen overdag. De geldende grenswaarden voor de geluidsruimte van luchthaven Teuge zijn vastgelegd in de Omzettingsregeling. 

Jaarlijkse rapportage

Luchthaven Teuge stuurt ons elk jaar een geluidsrapportage. Hierin berekenen ze het geluid op basis van de uitgevoerde vliegbewegingen. In de Omzettingsregeling voor luchthaven Teuge is een fout gemaakt rondom de geluidsruimte, waardoor de luchthaven 3dB(A) teveel ruimte heeft. Uit de laatste rapportage blijkt dat ze in 2021 ruim binnen de grenswaarden van de Omzettingsregeling zijn gebleven.

Geluidsruimte gecorrigeerd

Op ons verzoek berekende luchthaven Teuge door of het geluid van de uitgevoerde vluchten in 2021 binnen de grenswaarden van de Omzettingsregeling zou blijven. Ook als daar een correctie van min 3 dB(A) op toegepast zou zijn. Er bleek dat de luchthaven ook in deze pro forma berekening binnen de geluidsruimte blijft.

Ontwerp Luchthavenbesluit

Daarnaast gaf luchthaven Teuge, op ons verzoek, inzicht of het geluid van de uitgevoerde vluchten (in 2021) binnen de grenswaarden van het beoogde toekomstige Luchthavenbesluit zou passen. De pro forma berekening toonde aan dat de luchthaven bij vergelijkbaar gebruik ook binnen de toekomstige grenswaarden zou blijven. 

Kanttekeningen

Bij de laatste 2 berekeningen zijn enkele kanttekeningen te plaatsen. Zo blijkt uit een door ons gevraagd expert-oordeel. De luchthaven heeft namelijk geen geluidsruimte toegerekend aan incidentele vluchten en ze gebruikten verouderde referentietabellen. We verwachten alleen niet dat dit in de praktijk voor hele grote verschillen zorgt.

Meer informatie

In Sis (onze website met stateninformatie) vindt u alle ingekomen stukken. Zoals de voortgang van het luchthavenbesluit, geluidsrapporten en bijlagen.