Logistiek makelaars op weg naar schoon goederenvervoer

Steeds meer ondernemers gaan voor slimme en schone logistiek. Ze zoeken oplossingen om het logistieke proces te verbeteren en verduurzamen. In Gelderland zijn inmiddels 6 logistiek makelaars actief. Zij komen graag langs voor een gratis adviesgesprek op maat.
Gepubliceerd op: 2-maart-2023

Voor organisaties die kilometers maken

Logistiek verduurzamen staat bij steeds meer bedrijven hoog op de agenda. Vooral door klimaatafspraken en het leefbaarder maken van binnensteden. Slimme en schone logistiek is interessant voor alle organisaties die kilometers maken, zoals:

 • logistieke bedrijven, verladers, vervoerders;
 • bouwbedrijven en toeleveranciers;
 • servicebedrijven en dienstverleners;
 • afvalinzamelaars en -verwerkers.

Schonere kilometers

Met slim en schoon goederenvervoer willen we Gelderland bereikbaar houden. En de uitstoot van CO2 en andere emissies verminderen. Onze logistiek makelaars adviseren bedrijven over het maken van minder én schoner gereden kilometers. Denk bijvoorbeeld aan de overstap naar elektrische voertuigen, het tanken van schone brandstof of het digitaliseren van processen. Om logistiek over water en spoor te stimuleren, zetten we 'modal shift makelaars' in. Want vervoer van goederen via de binnenvaart of het spoor is schoner en vermindert verkeersdrukte op de weg.

Gratis advies

Wilt u ook de stap maken naar slimme en schone logistiek? Neem contact op met de logistiek makelaar in uw regio, voor een gratis adviesgesprek.

Actief in alle regio’s 

Onze logistiek makelaars zijn actief in alle Gelderse regio’s en hebben allemaal een eigen werkgebied:

 • Mark Luikens: Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen
 • Michel Oldenburg: Rivierenland en Noord-Veluwe
 • Pieter Keeris: Regio Foodvalley 
 • Christiaan Zweers: Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen en Achterhoek
 • Freek Boele: Regio Stedendriehoek
 • Eric Oomen: modal shift makelaar voor heel Gelderland

  Ze zijn op de hoogte van alle subsidies en denken mee over duurzame oplossingen. En een haalbare businesscase, met een blijvend effect die vaak kostenbesparend is.