Lening voor verduurzamen maatschappelijk vastgoed

Provincie Gelderland biedt eigenaren van maatschappelijk vastgoed zoals: scholen, culturele instellingen, sportclubs en zorgaanbieders de mogelijkheid om geld te lenen voor het verduurzamen van hun panden.
Gepubliceerd op: 28-september-2023

Een comfortabel gebouw, een lage energierekening en klaar voor de toekomst. Voor eigenaren van maatschappelijk vastgoed kan dat een financiële uitdaging zijn. Daarom biedt de provincie een gunstige lening aan voor maatregelen op het gebied van energiebesparing en duurzame opwek. Eventueel in combinatie met circulaire, klimaatadaptieve of biodiversiteit vergrotende maatregelen. 

Provincie stelt lening beschikbaar

We stellen een bedrag van totaal € 10.000.000 beschikbaar. Eigenaren kunnen de lening aanvragen voor minimaal € 10.000 en maximaal € 250.000, 100% van de subsidiabele kosten, voor het treffen van maatregelen De lening kent een maximale looptijd van 15 jaar en een rente van 2% per jaar. Maximaal 5% van het totaalbedrag kan gebruikt worden voor circulaire, klimaat adaptieve of biodiversiteit vergrotende maatregelen. Ook de kosten voor energieadvies komen in aanmerking.

De lening is beschikbaar voor Gelderse stichtingen, verenigingen of particulieren die eigenaar zijn van maatschappelijk vastgoed. Onder de doelgroep vallen: 

  • Schoolgebouwen voor primair en/of voortgezet onderwijs
  • Culturele instellingen (zoals bijvoorbeeld bibliotheken, theaters of musea)
  • Zorgaanbieders (ouderenzorg, gehandicaptenzorg, jeugdzorg, revalidatie en welzijn) die vallen buiten het waarborgfonds voor de zorgsector
  • Gebouwen met een publieksfunctie (buurthuis, dorpshuis, wijkcentrum, gebedshuis, levensbeschouwelijke instelling of gemeenschapscentrum)
  • Sportclubs (ook zwembaden)