Klei-in-zand-methode in beeld

Afgelopen zomers kenden lange perioden van droogte. Boeren op zandgronden hebben daar veel last van. In samenwerking met boeren en grondeigenaren passen we het ‘klei-in-zand'-principe toe op 5 demovelden. Ons doel: 700 hectare verbeterde landbouwgrond in 2027.
Klei-in-zand-methode in beeld
Gepubliceerd op: 7-september-2022

Kleigrond vergroot de veerkracht van een zandbodem, waardoor deze beter bestand is tegen extreme weersomstandigheden. Klei kan zandgrond ook vruchtbaarder maken. 

Investering in je bedrijf

Die klei ligt er over 100 jaar nog. Organische stof en compost dat vergaat, soms is dat binnen 3 jaar weer weg. Maar klei blijft altijd. Ik zie het als investering in je bedrijf. In de grond, in een duurzame toekomst.

1 van de deelnemers

aan het project LIFE CO2SAND

Hoe we dit aanpakken ziet u in dit filmpje:

Hoe we dit aanpakken ziet u in dit filmpje: transcriptie

LIFE CO2SAND - hoe werkt het? transcriptie Dit is een natuurontwikkelingsproject enhier wordt een deel van de bovengrond afgegraven en een grote nevengeul komt hier. Ja, er wordt hier een stuk vernat om in wezen de waterkwaliteit in onze rivieren te verbeteren. Wat je hier achter ziet is dat nu de bovenste laag eraf wordt gehaald. En die bovenste laag is de laag waarop geboerd is. We houden landbouwgrond over, dat isvruchtbare grond en die willen we naar landbouwgrond en brengen die het hard nodig hebben. En dat zijn de zandgebieden. Wij denken dat het belangrijk is dat de bodem beter wordt, biodiversiteit beter gaat worden in Nederland. En wij denken door het aanbrengen van klei in zandgronden dat je het water langer kan vasthouden en dat heeft effect op allerlei andere dingen in de natuur. Ik kan dit ongeveer vier keer per jaar maaien en meestal haal ik er rondom redelijk wat af. In 't midden valt het altijd tegen en ik hoop over een paar jaar dat er overal genoeg gewas afkomt. Ik heb er het volste vertrouwen indat het gaat werken op deze grond. Ik heb het zelf al een keer gedaan. Die klei ligt er over honderd jaar nog. Organisch stof en compost dat vergaat en dat is over drie jaar soms weer weg. Klei blijft altijd. Ik zie het als investering in je bedrijf. In de grond, in een duurzame toekomst. We weten uit het verleden dat boeren al vroeg richting deze IJssel-vallei gingen om sedimenten weg te halen. Laagje voor laagje hebben ze hun grond daarmee een stukje verbeterd zodatze meer gewassen konden verbouwen. De eigenschappen van klei zijn zo dat ze meer vocht vast kunnen houden dan zandgronden, maar ook CO₂ kunnen opslaan, dus meer koolstof kunnen vastleggen. Dus het wordt duurzamer boeren als ik met minder input meer output kan krijgen. Dat is eigenlijk wat je als boer wilen wat klei mede mogelijk maakt. We noemen in ons team vaak ’t woord eeuwigheidswaarde van de grond. Als we de grond goed beheren, beter maken, dan is die over honderd jaar misschien wel beter dan nu. Dames en heren welkom bij deze demo LIFE CO2SAND in Brummen. Het is een reeks van vijf. Een demo met het strooien van de klei, hoe dat werkt. Mooi om te zien hoe het project in zijn werk gaat en ook in de praktijk te zien hoe het strooien van de klei rondgaat. Dus wat dat betreft een geslaagde middag. Ja, zeker. Leuk hoeveel mensen uit verschillende geledingen tot en met de boeren met hun kennis van het land hier nu vandaag bij elkaar komen. En dan merk je in die korte gesprekken dat er heel veel van elkaar geleerd wordt en dat de pilot mensen bij elkaar brengt en inzichten geeft die je van tevoren niet had gedacht. Toch een mooie demo. De klei was ook echt mooi rullig en strooide heel mooi uit. Waardevolle klei moet je kunnen benutten vind ik in Nederland. Wilt u meer weten over de klei-in-zandmethode? Kijk dan op onze website LIFECO2SAND.eu en bezoek één van onze demodagen.

Met het project LIFE CO2SAND brengen Rijkswaterstaat en provincie Gelderland vraag en aanbod van klei bij elkaar. 

Demodag 22 september

Op 22 september is te zien hoe we bij landbouwbedrijf Walvoort (aan de Nettelhorsterweg 30 in Geesteren) voor de 2e keer een laag klei aanbrengen op het perceel. Tijdens deze demodag nemen we u stap voor stap mee in het ‘klei in zand’-principe, van aanvoer tot verspreiding van klei. Ook bekijken we een profielkuil: hoe ziet de bodem eruit en hoe ontwikkelt deze zich? Tijdens de demo is er volop ruimte voor het uitwisselen van kennis en ervaring. We zien u graag op 22 september om 13.00 uur in Geesteren, Gemeente Berkelland.

Meer informatie