Jongeren voorkeur voor behoud bossen, ouderen duurzame landbouw

Jong en oud, man en vrouw denken verschillend over de beste klimaatmaatregelen. Dat blijkt uit de eerste tussenresultaten van de online raadpleging over het Gelders Klimaatplan. De online raadpleging is onderdeel van het Gelders burgerberaad over het klimaat.
Jongeren voorkeur voor behoud bossen, ouderen duurzame landbouw
Gepubliceerd op: 21-juli-2022

Ruim 2.200 mensen deden hier tot nu toe aan mee. De deelnemers zijn vooral zeer positief over hun deelname. We roepen iedereen op om nog mee te doen aan de online raadpleging. Dat kan tot 1 augustus 2022. Wanneer u op de link klikt verlaat u deze website. 

Verduurzaam vooral de bouw

De eerste algemene resultaten laten zien dat er verschillen zijn tussen ouderen en jongeren en tussen vrouwen en mannen. Jongeren zijn zeer positief over het beschermen en uitbreiden van bossen. Ouderen uiten zich daarentegen vooral positief over het duurzamer maken van de landbouw. Vrouwen zetten meer in op beleid tegen voedselverspilling. Mannen hebben meer voorkeur voor zonnepanelen op daken en zonneparken aanleggen. Ook tussen genoten opleidingen blijken er verschillen te zijn. Mensen die mbo opgeleid zijn kiezen meer voor verduurzamen van de bouw. Mensen die een hbo of universitaire opleiding hebben gehad, geven de voorkeur aan het verduurzamen van de landbouw.  

Meedoen is leuk en leerzaam

De deelnemers geven ook aan dat ze de online raadpleging waarderen en leerzaam vinden. In de online raadpleging is er ook genoeg ruimte om reactie te geven:

Dat je als 'burger' van deze provincie lichtelijk het gevoel krijgt dat je er wél toe doet ondanks de vele belanghebbende partijen welke enkel en alleen voor zichzelf oreren.

Op de stoel van de bestuurder

De vraag in de raadpleging is: hoe kunnen we het beste het klimaatdoel binnen het budget bereiken? Waar hechten deelnemers de meeste waarde aan? De raadpleging geeft de deelnemer de mogelijkheid om te kiezen tussen klimaatmaatregelen. Bijvoorbeeld: meer inzetten op meer windmolens of juist meer op verduurzamen van woningen. Een meter laat zien of het doel bereikt wordt binnen het budget. Zo zit de deelnemer even op de stoel van de bestuurder. 
 

Goed dat je kan schuiven, zodat het niet alleen ja-nee is. Goede methode met geld en reductie om tot een maatregelen-mix te komen. 

De deelnemers stellen het zeer op prijs dat er toelichtende filmpjes zijn en dat maatregelen worden uitgelegd op een gemakkelijke en toegankelijke manier. 

Verschillende geluiden

De online raadpleging is ingevuld door een diverse groep. Ook door mensen die eraan twijfelen dat het klimaat verandert of dat we dit nog tegen kunnen houden. Sommige invullers vinden de raadpleging geen echte inspraak, omdat de maatregelen en het doel al vaststaan. Dat klopt voor een deel, omdat de raadpleging gaat over vernieuwen van het Gelders Klimaatplan. Het doel ligt vast in internationale verdragen: we moeten 55% CO2 besparen om opwarming van de aarde tegen te gaan.