Inloopbijeenkomst windpark Horst en Telgt op 10 oktober 2023

We organiseren samen met gemeente Ermelo, Putten en initiatiefnemers Prowind en Veluwe-Energie een inloopbijeenkomst. We vertellen meer over de stand van zaken, de formele procedure, de lokale milieunormen, financiële participatie en de aangevulde natuuronderzoeken.
Gepubliceerd op: 3-oktober-2023

Stand van zaken 

Prowind en energiecoöperatie Veluwe-Energie hebben het initiatief genomen voor een windpark van 5 plus 2 windturbines. Het windpark is gepland in het gebied tussen de A28 en de kernen Horst en Telgt. Wij voeren nu de procedure. We praten belanghebbenden op dinsdag 10 oktober graag bij over de laatste stand van zaken.

Waar en wanneer?

Datum:                Dinsdag 10 oktober 2023 
Tijd:                   Van 15.00 tot 21.00 uur  
Locatie:                Het Huis van Ermelo, Raadhuisplein 2 (zaal Epiloog en Monoloog)

Aanmelden

We vragen u om zich van tevoren aan te melden voor een tijdsblok. Tijdens de bijeenkomst werken we met tijdsblokken van 1 uur. Dit doen we zodat bezoekers verspreid over de dag langskomen. Zo kunnen we iedereen te woord staan en hebben we tijd om uw vragen te beantwoorden. In dit uur kunt u met projectmedewerkers en specialisten in gesprek. We houden geen algemene presentatie.

Planning

We werken op dit moment aan het ontwerp provinciaal inpassingsplan (PIP). Eind 2023 verwachten we het ontwerp-PIP samen met het milieueffectrapport en de ontwerp-vergunningen. De stukken liggen dan 6 weken ter inzage. In deze periode kan iedereen (formeel) reageren door een zienswijze in te dienen.