Inloopbijeenkomst over inpassingsplan windpark IJsselwind Zutphen

Op donderdag 23 juni 2022 tussen 19.00 en 21.00 uur bent u welkom tijdens de inloopbijeenkomst in het dorpshuis Hart van Eefde in Eefde. Op deze avond delen  we informatie over het ontwerp-inpassingsplan voor  windpark IJsselwind.
Inloopbijeenkomst over inpassingsplan windpark IJsselwind Zutphen
Gepubliceerd op: 16-juni-2022

Persoonlijke toelichting 

Tijdens de inloopbijeenkomst staan het projectteam en specialisten klaar om u een toelichting te geven op het ontwerp-inpassingsplan en de bijbehorende vergunningen. Er is meer te lezen en horen over de maximale geluidsnorm voor de windturbines, maar ook hoe de bescherming van de das geregeld is. Want 1 van de 3 windturbines krijgt een andere plek vanwege een dassenburcht in de buurt. De turbine verplaatst een meter of 10 ten opzichte van de oorspronkelijke locatie.

Inzien en zienswijze indienen

De volledige stukken zijn in te zien tijdens de inspraakperiode, van 23 juni tot en met 4 augustus 2022. Het is ook mogelijk uw mening te geven met een officiële zienswijze. Dat kan vanaf 23 juni via routes:  

  • Digitaal: door een mail te sturen
  • Per brief: aan het College van Gedeputeerde Staten van Gelderland, postbus 9090, 6800 GX Arnhem.
  • Mondeling: maak hiervoor een afspraak via het Provincieloket, dit kan op werkdagen tussen 9.00 en 17.00 uur. Bel 026 359 9999 voor het plannen van een afspraak. Van een mondelinge zienswijze wordt een verslag gemaakt.

Vermeld altijd uw naam, adres, e-mailadres en het zaaknummer: zaaknummer 2022-008704, Zienswijze Windpark IJsselwind.  

Windpark IJsselwind

Initiatiefnemers IJsselwind en Waterschap Rijn en IJssel willen 3 windturbines plaatsen langs het Twentekanaal. Voordat het mogelijk is het windpark te bouwen, moet er ruimte geregeld zijn via een ruimtelijke procedure. En de nodige vergunningen moeten rond zijn. . Windturbines bouwen op deze plek past bij  afspraken die wij samen met de energieregio’s maakten. En de turbines zijn nodig om de overstap naar duurzame energie in Gelderland te maken. 

Meer weten?

Alle informatie over dit windpark is te vinden op onze pagina over windpark IJsselwind.