Informatieavond windpark Echteld-Lienden op 1 november

We organiseren samen met Vattenfall en energiecoöperatie Echteld-Lienden een informatieavond. We presenteren dan het voorlopig ontwerp van het windpark en geven uitleg over de concept-milieueffectrapportage en het plan voor (financieel) omwonendenvoordeel.
Gepubliceerd op: 6-oktober-2023

Windpark Echteld-Lienden 

Vattenfall N.V. wil nieuwe windturbines bouwen in de gemeente Buren en bestaande windturbines in de gemeente Neder-Betuwe vervangen. Het beoogde nieuwe windpark (onderdeel van het energiepark) bestaat in totaal uit 7 tot 11 windturbines. De locaties liggen langs de A15. Wij bereiden nu het projectbesluit voor. Dat doen we samen met de gemeente Neder-Betuwe, de initiatiefnemer Vattenfall en de energiecoöperatie Echteld Lienden. In het projectbesluit bepalen we de locatie van het windpark en leggen we de voorwaarden vast waaraan het windpark moet voldoen. 

Waar en wanneer? 

Datum:                Woensdag 1 november 2023 
Tijd:                   Van 19.30 tot 21.30 uur  
Locatie:                Dorpshuis IJzendoorn, J.R. Zeemanstraat 12a, 4053 JN te IJzendoorn.  

Het programma

Op woensdagavond 1 november 2023 organiseren we de 3e bijeenkomst over het windpark Echteld-Lienden. Vanaf 19.00 uur kan iedereen binnenlopen. Tussen 19.30 en 20.30 uur geven we in een algemene presentatie uitleg over het voorlopig ontwerp van het windpark, de concept-milieu-effectrapportage en het omwonendenvoordeel. Tussen 20.30 uur en 21.30 uur is er ruimte om vragen te stellen aan het projectteam tijdens een informatiemarkt. We vragen u om zich van tevoren aan te melden.