Hulp bij verduurzamen maatschappelijk vastgoed

Het ontzorgingsprogramma Klimaatklaar Gelderland ondersteunt eigenaren van maatschappelijk vastgoed bij het verduurzamen van de gebouwen. Het programma is verlengd tot eind 2024 en we kunnen meer vastgoedeigenaren helpen.
Maatschappelijk_vastgoed.jpg
Gepubliceerd op: 10-februari-2023

Sinds dit jaar kunnen nu ook gemeenten tot 50.000 inwoners en religieuze instellingen (zoals kerken, synagogen of moskeeën) gratis gebruik van maken van het ontzorgingsprogramma Klimaatklaar Gelderland. Het maximaal aantal gebouwen van schoolbesturen is ook hoger geworden. Het programma blijft ook beschikbaar voor eigenaren van buurthuizen, langdurige zorginstellingen en culturele instellingen.

1 op 1 coaching

Eigenaren van klein maatschappelijk vastgoed kunnen gebruik maken van een duurzaamheidscoach. De coaches helpen de eigenaren onder andere om:

  • inzicht te krijgen in welke stappen ze kunnen zetten met een energiescan
  • de juiste bedrijven te vinden die het werk kunnen doen

Sinds de start van het programma in 2021, ondersteunden we meer dan 60 eigenaren met het verduurzamen van ruim 160 gebouwen. Een aantal musea, gemeentehuizen, theaters, onderwijsgebouwen, zorginstellingen en dorpshuizen zijn hierdoor verduurzaamd.

Groepscoaching

Vastgoedeigenaren staan vaak voor dezelfde uitdagingen, kunnen veel van elkaar leren en hebben soms een stok achter de deur nodig om stappen te maken. Daarom bieden we sinds dit jaar ook groepscoaching aan. Tijdens een aantal bijeenkomsten werkt een groep gelijkgestemde vastgoedeigenaren in een half jaar aan hun eigen duurzaamheidsopgave. Aan het eind van het traject heeft iedereen een concreet, uitvoerbaar investeringsplan.

Nog meer vastgoedeigenaren helpen

Provincie Gelderland ontvangt extra geld van het ministerie van Buitenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) om het ontzorgingsprogramma uit te breiden. We verlengen het programma daarmee tot en met december 2024 en de doelgroepen breiden uit. Alle informatie en aanmelden voor het programma is te vinden op de webpagina van het ontzorgingsprogramma.