Herontwikkeling terrein Rhederhof in volgende fase

Mede dankzij de inzet van een aantal enthousiaste inwoners van Rheden is de herontwikkeling van het terrein van het voormalige bejaardentehuis Rhederhof een stap dichter bij de uitvoering. Op 10 november 2023 tekenden de ontwikkelaar met betrokken partijen een convenant.
Gepubliceerd op: 14-november-2023

In het convenant staat onder andere de toezegging dat de lopende procedures worden gestopt met uitzondering van de ‘ontheffing soorten’ van de Wet Natuurbescherming. Daarmee is een belangrijke stap gezet in de herontwikkeling van het terrein en pand dat al meer dan 20 jaar leegstaat.

Vanuit SteenGoed Benutten is de provincie intensief betrokken bij het proces.

We hebben vanaf het moment dat het gesprek tussen de partijen op gang kwam om tafel gezeten. Ook is onze afdeling vergunningverlening in een vroeg stadium betrokken. We maakten afspraken en legden deze vast in het convenant om zoveel mogelijk publiekrechtelijk te borgen. Ook verleenden we een subsidie voor het maken van een gedragen landschapsplan om de kansen voor herstel van het gehele landgoed te verkennen.

Mirjam Koopman

Procesregisseur SteenGoed Benutten

Enthousiaste inwoners en ondernemers 

Resie Oude Luttikhuis is een van de betrokken bewoners uit Rheden. “Ik woon nu zo’n 16 jaar in Rheden en begon me steeds meer te ergeren aan de Rhederhof. Ik vroeg me af waarom er maar niks gebeurde”, vertelt ze. Na een hoop uitzoekwerk zette Resie met Fons Rengers en Alex Meerdink (ondernemersvereniging ORDS) 2 jaar geleden met Rhedens Dorpsbelang de Initiatiefgroep Rhederhof op. 

Nieuwe eigenaar met betrokken partijen om tafel 

Eind 2020 werd het pand en de 4 hectare omliggende grond verkocht aan een nieuwe eigenaar, De Houten Steen Holding B.V. Deze had geen geschiedenis met de locatie maar nam wel de processen over bij de koop. De partijen betrokken bij de processen (Natuurmonumenten, Bond Heemschut Gelderland, Natuur en Milieu Gelderland en Stichting Behoud Historische Landgoederen Oostelijke Veluwezoom) zagen in dat bouwen beter is dan het pand nog verder te laten verpauperen. De Initiatiefgroep Rhederhof kreeg deze partijen samen met de nieuwe eigenaar aan tafel. “Samen zijn we naar alternatieven gaan kijken. Het waren meteen constructieve gespreken. Iedereen wilde vooruitgang en vooral naar de toekomst kijken. Met de subsidie van de provincie kon ook een landschapsplan voor herstel van het gehele landgoed worden gemaakt.” 

Landschappelijke inpassing gebouwen   

Een rondgang met alle betrokken partijen over het terrein leverde nieuwe inzichten en mogelijkheden op. Bijvoorbeeld dat het oude gebouw op opgehoogde grond stond. Door dat deels af te graven kunnen de nieuwe gebouwen meer in het landschap opgaan. Er ligt nu een plan voor de bouw van 60 zorgappartementen in 3 gebouwen. De gebouwen worden zo goed mogelijk landschappelijk ingepast. Ook worden de natuurwaarden van het gebied versterkt. Groene gevels en daktuinen dragen hieraan bij.  

Met de ondertekening van het convenant verwachten betrokken partijen snel een volgende stap te kunnen zetten.