Handreiking helpt bij het realiseren van betaalbare woningen

De woningnood in Gelderland is hoog. Vooral starters, alleenstaanden en ouderen kunnen vrijwel geen betaalbare woning meer vinden. Provincie Gelderland heeft samen met de STEC-groep, gemeente Ede en Culemborg een handreiking ontwikkeld voor betaalbare woningen.
Gepubliceerd op: 26-september-2023

De  handreiking is digitaal toegankelijk en geeft een overzicht van hulpmiddelen die kunnen bijdragen aan een betaalbare woningvoorraad. Denk aan woningsplitsen, startersleningen en een vereveningsfonds. Ook staan er veel Gelderse voorbeelden in. Met de handreiking willen wij gemeenten helpen bij de afweging welk hulpmiddel wel of niet in te zetten. 

Handreiking biedt helder overzicht 

Tijdens het bovenregionaal overleg op 25 september 2023 overhandigden Werner Konings van gemeente Culemborg en Arlinde Dul van Stec Groep een fysiek exemplaar aan gedeputeerde wonen Dirk Vreugdenhil.

Portret Dirk Vreugdenhil

Mooi en duidelijk overzicht

Wij zijn als provincie erg blij met de handreiking Betaalbare woningen. Er wordt veel gevraagd van de ambtenaren wonen bij de gemeenten en wet- en regelgeving is soms best ingewikkeld. Dit mooie en duidelijke overzicht gaat daarbij echt helpen.

Dirk Vreugdenhil

gedeputeerde wonen

Handreikingen in Actieplan Wonen  

De handreiking is onderdeel van Actieplan Wonen van provincie Gelderland. Met dit actieplan zetten we in op de bouw van meer woningen, betaalbare woningen en flexibele woonvormen. Wij hebben meerdere handreikingen ontwikkeld die kunnen bijdragen aan de verbetering van de woonvoorraad in Gelderland, zie de pagina’s van het Actieplan op onze website.