Grote betrokkenheid vormt Recreatiezoneringsplan

Er is de afgelopen maanden veel geïnvesteerd in communicatie met bewoners, gebruikers en ondernemers over recreatiezonering op de Veluwe.
Grote betrokkenheid vormt Recreatiezoneringsplan
Gepubliceerd op: 3-februari-2022

Met de input van veel betrokkenen ligt er nu een recreatiezoneringsplan dat moet zorgen voor een goede balans tussen natuur en recreatie. Daarmee wordt kwetsbare natuur ontzien en blijft goede recreatie mogelijk. De provincie, terreinbeheerders en gemeenten werken daarvoor nauw samen.

Download