Gelderse subsidie naderingsdetectie opengesteld

Provincie Gelderland subsidieert de aanschaf van naderingsdetectie bij windmolens. Het geeft beheerders meer mogelijkheden om ’s nachts knipperende verlichting te beperken. En dat is prettig voor omwonenden en de natuur.
Gepubliceerd op: 26-september-2023

Naderingsdetectie verlicht een windmolen, waarna die zichtbaar wordt voor vliegtuigen en vogels. Het is een veiligheids- en vogelbeschermingsmaatregel. Desondanks zorgen knipperende lampen soms ook voor overlast. En daar is heel concreet wat aan te doen.  

Omwonenden ervaren de lampen op windmolens van 150 meter of hoger soms als storend. Provincie Gelderland opent in september 2023 een subsidieregeling die eraan bijdraagt dat de lampen grotendeels uit kunnen. Alleen als er vliegverkeer nadert springen ze nog aan. Door gebruik van het detectiesysteem kunnen de windmolenlampen het grootste deel van de tijd uit. De provincie verstrekt windparkenexploitanten een subsidie van 20 % van de kosten. Ook het Rijk betaalt 20 % mee. 

“We informeerden de exploitanten van de Gelderse windparken al vroeg over deze regeling en ik hoop van harte dat de subsidie zeer welkom is,” aldus energiegedeputeerde Ans Mol. “Het draagt bij aan het draagvlak voor dit soort grote ingrepen in het landschap en we streven er naar dat de overlast zoveel mogelijk wordt beperkt.” 

Informatie over het in aanmerking komen voor naderingsdetectiesubsidie vindt u hier: Naderingsdetectie Gelderse windturbineparken (gelderland.nl)