Gelders Winterfonds leeg

Alle Gelderse gemeenten hebben geld aangevraagd bij het Winterfonds. Het fonds van € 10 miljoen is volledig uitgekeerd. Sinds eind 2022 konden gemeenten bij de provincie subsidie aanvragen om maatschappelijke organisaties en mkb-bedrijven te helpen met de hoge energieprijzen.
judo.jpg
Gepubliceerd op: 7-maart-2023

€ 10 miljoen voor Gelders Winterfonds

Op verzoek van het Gelders parlement trokken we in november 2022 € 10 miljoen uit voor een Gelders Winterfonds. Het doel is om maatschappelijke organisaties als sportverenigingen, theaters, buurthuizen en kerken en mkb-ondernemers op korte termijn te helpen met de hoge energiekosten.

Gemeenten voeren regeling uit

Om snel steun te bieden, zetten we een simpele regeling op die net als de eerdere Gelderse COVID-19-regeling via gemeenten loopt. De € 10 miljoen is naar rato van het aantal inwoners verdeeld. Gemeenten kregen tussen de € 8.000 en de € 850.000. Alle gemeenten hebben de subsidie inmiddels aangevraagd.

Jan Markink

Steun in de rug

De energieprijzen dalen nu gelukkig, maar dat heeft niet voor iedereen meteen effect. Zowel maatschappelijke organisaties als ondernemers kunnen na vorig jaar wel een steun in de rug gebruiken.

Jan Markink

Gedeputeerde

Extra steun in gemeentelijke regelingen

De meeste gemeenten nemen het provinciale subsidiegeld mee als extra steun in hun eigen regelingen. In Culemborg kunnen mkb en maatschappelijke, publieke en sportorganisaties tot 19 februari 2023 een bijdrage uit het Winterfonds aanvragen. In Wijchen loopt de regeling tot 31 maart 2023. In Druten is net een regeling van start gegaan en in Arnhem en Nijmegen kunnen binnenkort aanvragen worden ingediend. In Scherpenzeel wordt het geld binnenkort verdeeld over het aantal goedgekeurde aanvragen. Gemeente Ede start een winterfonds om kleine ondernemingen en maatschappelijke organisaties tegemoet te komen in de gestegen energiekosten. 

Verduurzamingsfonds voor maatschappelijke instellingen

Naast het Gelders Winterfonds starten we binnenkort ook met een fonds Verduurzaming Maatschappelijk vastgoed. Hiermee kunnen theaters, buurtverenigingen, kerken en sportverenigingen goedkope leningen krijgen voor energiebesparingsmaatregelen. Zo helpen we maatschappelijke instellingen om de energiekosten betaalbaar te houden.

Doe mee

Gedeputeerde Jan Marking: "Ik wil organisaties echt oproepen hier aan mee toe doen en werk te maken van energiebesparing en verduurzaming. Het Winterfonds was bedoeld als steun voor de korte termijn, met dit fonds steunen we een lange termijn oplossing."