Gelders stelsel omgevingsdiensten moet verbeterd worden

Het Gelders stelsel van omgevingsdiensten is niet toekomstbestendig en moet verbeterd worden. Dat is de conclusie uit een inventariserend onderzoek van provincie Gelderland.
Gelders stelsel omgevingsdiensten moet verbeterd worden
Gepubliceerd op: 17-maart-2022

Het Gelders stelsel van omgevingsdiensten is niet toekomstbestendig en moet verbeterd worden. Het rapport beschrijft verschillende knelpunten in het stelsel van samenwerkende omgevingsdiensten.  

‘We moeten deze knelpunten aanpakken, zodat we de leefomgeving van inwoners beter beschermen. Dat  doen we samen met gemeenten en omgevingsdiensten." “Samen met onze partners gaan we deze knelpunten aanpakken, zodat we ons milieu en de leefomgeving van inwoners beter kunnen beschermen", zegt gedeputeerde algemeen bestuur Jan Markink.

Knelpunten in het Gelders Stelsel

In Gelderland zijn 7 omgevingsdiensten. Ze voeren vergunningverlening, toezicht en handhaving uit voor de gemeenten in hun regio en werken daarin deels samen. De provincie heeft deze taken sinds 2 jaar belegd bij de omgevingsdienst Arnhem (ODRA) en de omgevingsdienst Nijmegen (ODRN). In een onderzoek naar dit stelsel werden bestuurders en directeuren van de omgevingsdiensten geïnterviewd.  Daarnaast zijn de nodige documenten bestudeerd.  

  • Zo kwamen een aantal knelpunten naar voren:
  • Taken en bevoegdheden komen niet altijd overeen.
  • Communicatie verloopt niet zoals het hoort. Zowel van omgevingsdiensten naar gemeenten als tussen de omgevingsdiensten onderling.
  • Door een tekort aan gekwalificeerd personeel zijn er werkachterstanden.
  • In de samenwerking van  omgevingsdiensten is onvoldoende vastgelegd wat de verplichtingen en taken zijn.

Rol van de provincie

Het rapport stelt ook dat de provincie meer zou moeten doen als coördinator van het stelsel. Bijvoorbeeld door grote opgaven zoals de energietransitie en milieucriminaliteit op de agenda te zetten. Daarnaast adviseert het rapport de provincie om deel te nemen aan  bestuursvergaderingen van alle Gelderse omgevingsdiensten. Op dit moment neemt de provincie alleen deel aan  bestuursvergaderingen van de ODRA en ODRN, die de provinciale taken uitvoeren.

Toezicht verbeteren

De provincie wil samen met gemeenten en omgevingsdiensten verder onderzoeken hoe het stelsel robuuster en slagvaardiger kan. Dit traject  zal worden begeleid door een extern bureau. Dit rapport, maar ook het eerdere rapport van de commissie van Aartsen zijn hierin belangrijke bouwstenen. Daarbij neemt de provincie het advies ter harte en nemen wij de komende tijd deel aan  vergaderingen van de zeven omgevingsdiensten.

De afgelopen jaren werd er al hard gewerkt om de kwaliteit van het toezicht, de handhaving en  vergunningverlening (vth) in Gelderland te verbeteren. Daarom centreerde de provincie haar taken 2 jaar geleden bij de ODRA en de ODRN. Mogelijk gaan ook gemeenten hun complexe bedrijven geconcentreerd onderbrengen. 

Intern onafhankelijk onderzoek

Provincie Gelderland laat periodiek intern onderzoek doen naar het verloop van een beleidsonderdeel. Afgelopen jaar richtte dit onderzoek zich op het Gelders stelsel van omgevingsdiensten en de provinciale betrokkenheid daarbij.