Gelderland wil € 25 miljoen van het Rijk voor versnelde verduurzaming papierindustrie Veluwe

Provincie Gelderland heeft € 25 miljoen gevraagd aan het Rijk om de verduurzaming van de papierindustrie te versnellen. Met deze bijdrage wil de provincie de investeringen die de fabrieken zelf gaan doen versterken. Door het gebruik van duurzame energie als elektriciteit vermindert de uitstoot van stikstof en CO2.
Gelderland wil € 25 miljoen van het Rijk voor versnelde verduurzaming papierindustrie Veluwe
Gepubliceerd op: 30-mei-2022

Bod van € 520 miljoen aan het Rijk

Het Rijk vroeg provincies om te komen met een aanbod om de uitstoot van stikstof versneld te verminderen. Provincie Gelderland heeft een pakket aan maatregelen klaar staan voor de aanpak van het stikstofvraagstuk, die binnen 2 jaar zijn uit te voeren. De verduurzaming van de papierindustrie op de Veluwe is daar onderdeel van. Andere maatregelen uit het bod zijn het vrijwillig opkopen van agrarische bedrijven en industrie.

Papierindustrie Eerbeek en Loenen

Met het programma EerbeekLoenen2030 werken provincie, gemeente Brummen en industrie naast een betere balans tussen leefbaarheid en vestigingsklimaat ook aan de verduurzaming van de papierindustrie. 

De papierindustrie is grootverbruiker van energie, het aardgasgebruik van de papierindustrie is 4,5 terajoule. Hiermee vallen de 4 papierfabrieken net buiten de groep van grootste energieverbruikers in Nederland. In 2030 willen de papierfabrieken ten minste 49% en liever nog 55% minder CO2 uitstoten dan in 1990. 

Elektrificatie, opslag & biogas

De fabrieken willen daarom waar mogelijk van het gas af en overstappen op elektriciteit. Neenah Coldenhove wil een elektrische ketel aanschaffen, De Jong Packaging De Hoop en Folding Boxboard zijn te groot voor om volledig te kunnen overschakelen naar elektriciteit. Zij gaan daarom voor een hybride systeem met elektriciteit en duurzaam gas. De Jong Paper De Hoop heeft al een e-boiler in gebruik.

De fabrieken onderzoeken ook de mogelijkheid van een gezamenlijk energiemanagement systeem waarmee energie opgeslagen en onderling uitgewisseld kan worden. Het doel is om zo efficiënt mogelijk met de beschikbare elektriciteit om te gaan. Daarnaast zullen de pendels van en naar het nieuwe Logistiek Centrum Eerbeek elektrisch worden. 

Samen met de gemeenten Apeldoorn, Brummen en de provincie onderzoekt de industrie ook of samen met melkveehouderijen in de buurt biogas kan worden gemaakt dat het gebruik van aardgas in de fabrieken en woonwijken gedeeltelijk kan vervangen. 

Nieuw onderstation nodig

Om dit voor elkaar te krijgen gaan de papierfabrieken miljoenen euro’s investeren. Daarnaast moeten er extra kabels in de grond komen en is er een uitbreiding van het bestaande onderstation en een extra onderstation van Tennet nodig. Er is momenteel namelijk te weinig ruimte op het net om de benodigde elektriciteit voor de verduurzaming van de fabrieken te leveren. De provincie werkt samen met Alliander en Tennet en de industrie aan een oplossing hiervoor. 

Met de € 25 miljoen van het Rijk kunnen de plannen versneld uitgevoerd worden. We kunnen met het geld starten met:

  • haalbaarheidsonderzoeken,
  • ontwerp en aanleg van de benodigde infrastructuur voor elektrificatie,
  • uitwerken en de meebetalen aan de onrendabele top van batterijen

 en het uitwerken van een energiemanagementsysteem.