Gelderland Panel: geld naar gezonde leefomgeving, wonen en natuur

Hoe zou u de provinciale financiën ook in de toekomst gezond houden? Waarop zou u besparen en waarop juist niet? Deze vragen stelde de provincie aan inwoners in een enquête over de Gelderse financiën.
Gelderland Panel: geld naar gezonde leefomgeving, wonen en natuur
Gepubliceerd op: 5-oktober-2022

Reden hiervoor is de keuze waar de provincie Gelderland nu zelf voor staat: waar gaan we de komende 10 jaar met minder eigen geld in ieder geval aan werken? Volgens de deelnemers moet er zeker geld naar gezonde leefomgeving, wonen en natuur.

Keuzes voor een duurzame toekomst

De komende jaren verwacht Gelderland minder eigen inkomsten. Tegelijkertijd moet de provincie complexe problemen met stikstof, klimaat en water oplossen. Om aan al die opgaven te kunnen voldoen en de in de toekomst geen financiële tekorten te krijgen, werken we aan een duurzame begroting. Deze moet de komende jaren structurele uitgaven dekken. Daarvoor moeten we keuzes maken. Waar geven we de € 520 miljoen aan vaste jaarlijkse inkomsten voor u aan uit? 

Gedeputeerde financiën Jan Markink: “Dit is een belangrijke afweging, daarom willen we ook weten hoe de samenleving hierover denkt.” In de afgelopen maanden waren er veel gesprekken met Gelderse overheden, regio’s en organisaties uit de sociale, culturele en economische sector. Om ook de mening van inwoners mee te nemen, heeft de provincie afgelopen zomer een brede enquête gehouden.”

Wat vindt u belangrijk?

Deelnemers aan de enquête kregen 14 taken voorgelegd die provincie Gelderland uitvoert. Ze mochten maximaal 3 onderwerpen kiezen die ze belangrijk vinden. Daarnaast konden ze noemen waar zij als eerste op zouden besparen. Op de vraag welke thema’s het meest belangrijk zijn, noemen de deelnemers:

  1. een gezonde leefomgeving;
  2. wonen;
  3. natuur;
  4. klimaat;
  5. water.

Waarop zou u besparen?

Uit de enquête blijkt dat inwoners willen besparen op:

  1. toerisme;
  2. cultuur;
  3. bestuur;
  4. sport;
  5. wegen.

Er zijn ook thema’s waar de uitslag wat genuanceerder is, zoals bij economie. Bij sommige taken is het aantal mensen dat dit belangrijk vindt, bijna net zo groot als het aantal dat hier als eerste op zou besparen. Zoals bij wegen en openbaar vervoer. 

Straatinterviews

Niet iedereen vult makkelijk een digitale enquête in. Bijvoorbeeld omdat iemand niet digitaal vaardig is, of laaggeletterd. Daarom zijn er ook telefonische interviews en straatinterviews gehouden. Uit die gesprekken komt grotendeels hetzelfde beeld naar voren, maar met een aantal verschillen. 

Leefbaarheid wordt vaker genoemd als belangrijk thema, gezonde leefomgeving juist minder. Opvallend is dat sport in deze gesprekken vrijwel niet genoemd is als thema om op te besparen. Mensen gaven aan veel waarde te hechten aan sporten vanwege gezondheid en sociale contacten.

Participatiemarkt 15 oktober 2022

Het Gelders bestuur stuurt 7 oktober 2022 een voorstel aan het Gelders parlement voor de verdeling van het structurele geld. “We hebben ons laten vergelijken met andere provincies in een benchmarkonderzoek, partners gesproken en inwoners om hun mening gevraagd. Dit nemen we allemaal mee in de afweging van ons voorstel en de besluitvorming door Provinciale Staten.” zegt Markink. Voordat het parlement in november een definitief besluit neemt over het voorstel, houden de Staten op 15 oktober een participatiemarkt voor iedereen die wil reageren op de plannen.”

Het Gelderland Panel

De enquête is gedaan onder het Gelderland Panel. Dit panel van Gelderse inwoners dat door een onderzoeksbureau krijgt periodiek vragen over onderwerpen die hen en de provincie aangaan. Onlangs is bijvoorbeeld een enquête gehouden over thema’s als klimaat en brede welvaart. Aan de enquête over de Gelderse financiën deden zo’n 5000 mensen mee. Weging zorgt ervoor dat de ondervraagden een goede afspiegeling vormen van de samenleving. Het Gelderland Panel is een van de manieren waarbij de provincie inwoners betrekt bij besluiten.

Meer weten?

Download hier het onderzoeksrapport